Fietspaden te smal

fietspadFietspaden zijn overvol en bovendien zijn de meeste fietsers aan het bellen of whatsappen. Zijn het vooroordelen? De SWOV zocht het uit.

De SWOV plaatste op acht drukke fietspaden (4 in Den Haag en 4 in Amsterdam) een paar weken lang videocamera’s. Die registreerden aantallen fietsers en snelheden. En een analyse van de beelden gaf uitsluitsel over het type fiets (al dan niet met krat, bakfiets, snorfiets) en of de berijder van de fiets zich risicovol gedroeg.

En druk was het inderdaad op deze fietspaden. De eenrichtingsfietspaden in Amsterdam voldoen gegeven de hoeveelheid verkeer niet aan de normbreedte zoals die is vastgelegd in de CROW-richtlijn, constateerde de SWOV. Zo zou bijvoorbeeld het eenrichtingspad op de De Clerqstraat in Amsterdam met een intensiteit van 758 fietsers per uur 4 meter breed moeten zijn, in plaats van nu 2 meter. De tweerichtingsfietspaden in Amsterdam blijken wel te voldoen aan de normbreedte. In Den Haag voldoet één van de eenrichtingsfietspaden en één van de tweerichtingsfietspaden niet aan de normbreedte, gegeven de hoeveelheid verkeer.

Gemiddeld over alle locaties ligt de snelheid op 20,6 km per uur, zo blijkt uit de videometingen. De snelheid op tweerichtingsfietspaden is wat hoger dan op eenrichtingsfietspaden. De snelheid op drukke fietspaden ligt wat lager dan op rustige fietspaden.

De variëteit aan gebruikers van het fietspad is groot, met onder andere standaardfietsen, fietsen met een krat voorop, snorfietsen en bakfietsen. De snorfiets is sneller en breder dan de standaardfiets en haalt vaker in. Dit voertuig maakt inmiddels met circa 6% een substantieel deel uit van de gebruikers van het fietspad.

De standaardfiets is met een aandeel van meer dan 90% nog steeds de norm. Twee op de tien fietsers heeft een kratje op de fiets (in Amsterdam meer dan in Den Haag). Het aandeel van de bakfietsen ligt op 0,5 %. Juist bij drukte bepaalt de standaardfiets ook de snelheid: andere gebruikers passen zich aan, waardoor de snelheidsvariatie op drukke locaties kleiner is dan op rustige locaties.

Het gedrag op drukke fietspaden laat in sommige opzichten te wensen over, aldus de SWOV. Eén op de vijf (snor)fietsers is tijdens het rijden bezig met zijn mobiele telefoon. Maar niet iedereen is aan het Whatsappen. 0,6 % is aan het bellen, 1,7 % doet iets met het scherm en 15,2 % luister muziek. Als je het positief formuleert: het percentage gebruikers dat zich helemaal niet liet afleiden door de smartphone varieerde van 74,7% tot 92,9%.

Op de vraag in hoeverre dit alles leidt tot meer ongevallen, geeft het onderzoek nog maar beperkt antwoord. Er zijn maar drie lichte conflicten zonder verdere gevolgen waargenomen. Dat wil volgens de SWOV echter niet zeggen dat ‘dat het wel meevalt’ met de onveiligheid op drukke fietspaden. Drie conflicten in negen ochtendspitsen zou opgeteld 80 à 90 conflicten betekenen in een jaar. En dit geldt dan voor slechts acht locaties. Er zullen dus over het hele jaar gezien en op alle drukke fietspadlocaties samen talrijke conflicten zoals deze optreden in één uur ochtendspits. Hoe vaak deze conflicten zich ontwikkelen tot gebeurtenissen met een ernstiger afloop, is op grond van deze data volgens de SWOV niet te zeggen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.