Inhaalslag moet meer Rotterdammers aan het fietsen krijgen

rotterdamHet Rotterdamse Fietsplan 2016-2018 bevat de nodige voornemens om het fietsen een prominentere rol te geven bij het bereikbaar houden van de stad. Dat is nodig, want Rotterdammers fietsen aanzienlijk minder dan inwoners van de andere grote steden.

Is in Utrecht het fietsaandeel tot 5 km 40%, in Amsterdam 38% en in Den Haag 28%, in Rotterdam komt men tot 23%. Ook tussen de 5 en 15 km ligt Rotterdam een stuk achter. Bovendien neemt het aantal ongelukken door eenzijdige ongevallen in de stad toe.

De ambitie van Rotterdam is dat er eind 2018 10% meer fietsers rijden op de belangrijkste routes naar de binnenstad. Omdat veel korte autoritten plaatsvinden op de routes van en naar de binnenstad, ziet men daarin een kans meer mensen te verleiden de fiets te nemen.

Eén van de oorzaken is dat nogal wat fietsroutes ontbrekende schakels kennen. Als fietser kun je bijvoorbeeld niet door winkelgebied in de Rotterdamse binnenstad heen. Ook als je vanaf de Nieuwe Binnenweg naar de Coolsingel wilt fietsen, moet je flink omrijden.

De aanpak van fietsknelpunten, verbreden van fietspaden, ruimere wachtplekken voor fietsers, en het aanpakken van ontbrekende schakels staat dan ook hoog genoteerd op de actielijst van de gemeente, evenals het uitbreiden van de stallingsvoorzieningen.

Veel aandacht schenkt het plan aan het beter afstellen van verkeerslichten. Zo gaat men op een aantal testlocaties aan de slag met effectmeting van veranderende instellingen van fietsverkeerslichten en meten of hiermee de doorstroming en het comfort op fietspaden rond kruispunten te verbeteren valt. Verder worden Fiets Licht Informatie Panelen (FLIP’s) geïntroduceerd. Die geven aan of het op een kruising met verkeerslichten sneller is om het kruispunt linksom of rechtsom te fietsen. En men overweegt drukke scholierenroutes buiten de spitsperioden vaker en langer groen te geven.

Rotterdam gaat in gesprek met bedrijven en de exploitanten en eigenaren van parkeergarages om fietsparkeerplaatsen te realiseren in bijvoorbeeld restruimtes of leegstaande winkelpanden. En er komen speciale fietsparkeerplekken voor bakfietsen en fietsen met een afwijkend formaat. Ondertussen loopt er een haalbaarheidsonderzoek naar een grootschalige fietsenstalling in het hart van het winkelgebied.

Het Fietsplan biedt enige extra financiële middelen om het fietsgebruik in Rotterdam de komende jaren te stimuleren. De gemeente zelf trekt er drie jaar lang €2 miljoen per jaar voor uit. En omdat hiermee lang niet alle plannen gerealiseerd kunnen worden rekent men voor de rest op subsidies van rijk en regio. de gemeenteraad moet eerst het plan nog wel goedkeuren.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.