Fietsparkeerinfo voor de wethouder

fietsmee1Fietsparkeren staat volop in de belangstelling. In het digitale inspiratieboek ‘Fiets mee van A naar P’ is belangrijkste kennis op dit terrein makkelijk toegankelijk samengevat.

Door het toegenomen gebruik van de fiets is er steeds meer vraag naar goede en voldoende fietsenstallingen in binnenstedelijk gebied en rondom ov-knooppunten.

Fietsparkeervoorzieningen schieten als paddenstoelen uit de grond en er ligt voor de komende jaren een substantiële opgave voor het realiseren van meer stallingen. Goudappel Coffeng heeft de bestaande kennis rond fietsparkeren gebundeld in een digitale bundel.

Het ‘inspiratieboek’ stelt de beleving van de fietser centraal en laat zien hoe je daar als gemeente op kunt inspelen. Het gaat daarbij over de inzichten op het gebied van gedrag van fietsers, de inpassing van een stalling in de openbare ruimte, aansluiting op het ov, het technisch ontwerp van een stalling en de mogelijkheden voor exploitatie en beheer.

Vooral voor de nieuwe wethouder een uitgave om zich vlot mee in te werken in de materie.

‘Fiets mee van A naar P’ is online in te zien.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Fietsparkeerinfo voor de wethouder - VerkeersNet

Fietsparkeerinfo voor de wethouder

fietsmee1Fietsparkeren staat volop in de belangstelling. In het digitale inspiratieboek ‘Fiets mee van A naar P’ is belangrijkste kennis op dit terrein makkelijk toegankelijk samengevat.

Door het toegenomen gebruik van de fiets is er steeds meer vraag naar goede en voldoende fietsenstallingen in binnenstedelijk gebied en rondom ov-knooppunten.

Fietsparkeervoorzieningen schieten als paddenstoelen uit de grond en er ligt voor de komende jaren een substantiële opgave voor het realiseren van meer stallingen. Goudappel Coffeng heeft de bestaande kennis rond fietsparkeren gebundeld in een digitale bundel.

Het ‘inspiratieboek’ stelt de beleving van de fietser centraal en laat zien hoe je daar als gemeente op kunt inspelen. Het gaat daarbij over de inzichten op het gebied van gedrag van fietsers, de inpassing van een stalling in de openbare ruimte, aansluiting op het ov, het technisch ontwerp van een stalling en de mogelijkheden voor exploitatie en beheer.

Vooral voor de nieuwe wethouder een uitgave om zich vlot mee in te werken in de materie.

‘Fiets mee van A naar P’ is online in te zien.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.