Nieuwe versie Ontwerpwijzer fietsverkeer

OntwerpwijzerDe vorige Ontwerpwijzer fietsverkeer verscheen in 2006. In 10 jaar tijd is het nodige gebeurd op het gebied van fietsvoorzieningen. Daarom werd het standaardwerk voor de fietsontwerper ingrijpend herzien.

In de uitgave zijn de nodige nieuwe onderwerpen opgenomen, zoals de snelle fietsroute, vergevingsgezinde fietspaden en de fietsrotonde. Ook zijn onderzoeksresultaten van SWOV, Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid (KiM), Rijkswaterstaat-WVL en CROW-Fietsberaad verwerkt. Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan de fietsstrook en de fietspaal.

De kennis uit Ontwerpwijzer fietsverkeer omvat argumenten, ervaringsgegevens, ideeën en tips die de ontwerper praktisch ondersteunen om de fiets een volwaardige plaats te geven in het verkeers- en vervoerssysteem.

De inhoud concentreert zich op de ontwerpaspecten van het fietsverkeer: de fietsvoorzieningen. Maar zonder beleid worden geen voorzieningen aangelegd. Daarom is er ook ruim aandacht voor beleidsmatige aspecten. Zo is de ‘Beleidswijzer fietsverkeer’ van CROW-Fietsberaad in de ontwerpwijzer opgenomen.

De Ontwerpwijzer kost €115,-, inclusief een abonnement op de CROW Kennismodule Fietsverkeer.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.