Uitschakelen verkeerslichten verbetert doorstroming fietsers

alexanderpleinAmsterdam onderzoekt verschillende mogelijkheden om de doorstroming van fietsers te bevorderen. Daaronder ook het uitschakelen van verkeerslichten. Een proef op het Alexanderplein pakt positief uit.

Het Alexanderplein is een van de drukkere fietskruispunten in de stad. Met name tijdens de ochtendspits zijn er lange fietswachtrijen.

Op het plein zijn als proef de verkeerslichten in mei van dit jaar eerst twee weken uitgezet. Toen dat geen problemen leek te geven, is de proef verlengd. Inmiddels staan de lichten in ieder geval tot eind november uit.

De kruising is voor en tijdens de proef met videocamera’s in de gaten gehouden. Daarbij bleek dat het aantal conflicten wanneer de lichten zijn uitgeschakeld nauwelijks hoger is dan met de lichten in werking. Ernstige conflicten zijn zowel in een nulmeting als tijdens de proef nauwelijks geconstateerd.

In de nulmeting is roodlichtnegatie, naast geen voorrang verlenen een belangrijke oorzaak van het ontstaan van conflicten. Tijdens de proef is geen voorrang verlenen is veruit de belangrijkste conflictoorzaak. Maar op basis van de conflictobservatie concludeert DTV die het onderzoek uitvoerde dat het uitschakelen van de verkeerslichten op het Alexanderplein niet of nauwelijks van invloed is op de objectieve verkeersveiligheidssituatie.

De gemiddelde doorrijtijd van de trams over het kruispunten was met de verkeerslichten uitgeschakeld vrijwel gelijk aan de gemiddelde doorrijtijd met de verkeerslichten ingeschakeld. Uit de analyse van ruim 700 tramritten blijkt dat, gemiddeld over alle trams, de doorrijtijd met de lichten uitgeschakeld 1,1 seconde langer is dan bij lichten ingeschakeld.

Uit de camerabeelden komt verder naar voren dat de doorstroming beter wordt. Op het drukste moment van de ochtendspits (8:45-9:00 uur) zijn er bijna 1.000 fietsoversteekbewegingen. Met verkeerslichten aan maakt 61% van de fietsers geen stop bij het kruispunt omdat het licht op groen staat (50%) maar ook tijdens rood (11%).Vanwege de lange oprijtijden en het beperkte verkeersaanbod zijn er vrij veel hiaten tijdens het rood.
Zodra de lichten uitstaan hoeven fietsers minder vaak en minder lang te wachten. Het aantal wachtenden halveert in de ochtendspits. In het drukste kwartier komt dit neer op circa 160 fietsers. Ook in andere periodes zijn er sterk positieve resultaten voor de doorstroming. De fietser die rijdt op de voorrangsrichting (Plantage Middenlaan) gaat er het meest op vooruit.

Naast de camerabeelden en het onderzoek door DTV zijn fietsers op de kruising geïnterviewd. Op de vraag of de lichten uit moeten blijven heeft 48% ja geantwoord, 31% is niet zeker en 19% vindt dat de lichten weer aan moeten. Er zijn tijdens de proef twee klachten binnen gekomen. Een van een bewoonster/moeder die aangeeft haar dochter van 10 niet meer alleen durft te laten fietsen over de kruising. Ze wil dat de lichten weer aan gaan. De tweede klacht is van een blinde meneer die zonder tikker moeilijk (zonder begeleiding) kan oversteken.

Voorlopig wordt proef dus voortgezet tot eind november. Wel wordt er een blindegeleidestreep aangelegd. Er wordt nog besloten of de verkeerslichten definitief worden verwijderd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Uitschakelen verkeerslichten verbetert doorstroming fietsers - VerkeersNet

Uitschakelen verkeerslichten verbetert doorstroming fietsers

alexanderpleinAmsterdam onderzoekt verschillende mogelijkheden om de doorstroming van fietsers te bevorderen. Daaronder ook het uitschakelen van verkeerslichten. Een proef op het Alexanderplein pakt positief uit.

Het Alexanderplein is een van de drukkere fietskruispunten in de stad. Met name tijdens de ochtendspits zijn er lange fietswachtrijen.

Op het plein zijn als proef de verkeerslichten in mei van dit jaar eerst twee weken uitgezet. Toen dat geen problemen leek te geven, is de proef verlengd. Inmiddels staan de lichten in ieder geval tot eind november uit.

De kruising is voor en tijdens de proef met videocamera’s in de gaten gehouden. Daarbij bleek dat het aantal conflicten wanneer de lichten zijn uitgeschakeld nauwelijks hoger is dan met de lichten in werking. Ernstige conflicten zijn zowel in een nulmeting als tijdens de proef nauwelijks geconstateerd.

In de nulmeting is roodlichtnegatie, naast geen voorrang verlenen een belangrijke oorzaak van het ontstaan van conflicten. Tijdens de proef is geen voorrang verlenen is veruit de belangrijkste conflictoorzaak. Maar op basis van de conflictobservatie concludeert DTV die het onderzoek uitvoerde dat het uitschakelen van de verkeerslichten op het Alexanderplein niet of nauwelijks van invloed is op de objectieve verkeersveiligheidssituatie.

De gemiddelde doorrijtijd van de trams over het kruispunten was met de verkeerslichten uitgeschakeld vrijwel gelijk aan de gemiddelde doorrijtijd met de verkeerslichten ingeschakeld. Uit de analyse van ruim 700 tramritten blijkt dat, gemiddeld over alle trams, de doorrijtijd met de lichten uitgeschakeld 1,1 seconde langer is dan bij lichten ingeschakeld.

Uit de camerabeelden komt verder naar voren dat de doorstroming beter wordt. Op het drukste moment van de ochtendspits (8:45-9:00 uur) zijn er bijna 1.000 fietsoversteekbewegingen. Met verkeerslichten aan maakt 61% van de fietsers geen stop bij het kruispunt omdat het licht op groen staat (50%) maar ook tijdens rood (11%).Vanwege de lange oprijtijden en het beperkte verkeersaanbod zijn er vrij veel hiaten tijdens het rood.
Zodra de lichten uitstaan hoeven fietsers minder vaak en minder lang te wachten. Het aantal wachtenden halveert in de ochtendspits. In het drukste kwartier komt dit neer op circa 160 fietsers. Ook in andere periodes zijn er sterk positieve resultaten voor de doorstroming. De fietser die rijdt op de voorrangsrichting (Plantage Middenlaan) gaat er het meest op vooruit.

Naast de camerabeelden en het onderzoek door DTV zijn fietsers op de kruising geïnterviewd. Op de vraag of de lichten uit moeten blijven heeft 48% ja geantwoord, 31% is niet zeker en 19% vindt dat de lichten weer aan moeten. Er zijn tijdens de proef twee klachten binnen gekomen. Een van een bewoonster/moeder die aangeeft haar dochter van 10 niet meer alleen durft te laten fietsen over de kruising. Ze wil dat de lichten weer aan gaan. De tweede klacht is van een blinde meneer die zonder tikker moeilijk (zonder begeleiding) kan oversteken.

Voorlopig wordt proef dus voortgezet tot eind november. Wel wordt er een blindegeleidestreep aangelegd. Er wordt nog besloten of de verkeerslichten definitief worden verwijderd.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.