Benodigde aantal fietsparkeerplaatsen uit te rekenen met Fietsparkeertool

Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.
Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.
Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.

Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn nodig bij een school met 1500 leerlingen? Dat is uit te rekenen met de nieuwe Fietsparkeertool. Daarmee kan men eenvoudig becijferen aan hoeveel fietsparkeerplaatsen behoefte is bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor.
De Fietsparkeertool is in opdracht van het Fietsberaad ontwikkeld door adviesbureau Goudappel Coffeng. Het gaat om een website-module waarbij men alleen het type functie, de locatie en de omvang van de functie hoeft in te voeren. De grootte van de functie kan bovendien uitgedrukt worden in verschillende eenheden. Bijvoorbeeld in m2 bvo, m2 vvo of het aantal kassa’s bij een supermarkt of het aantal apparaten in het fitnesscentrum.
De Fietsparkeertool maakt onderdeel uit van een onderzoek dat moet leiden tot nieuwe kencijfers voor het fietsparkeren. Nu zijn voorlopige kencijfers verwerkt in de tool.
Om tot nieuwe kencijfers te komen, worden twee sporen gevolgd. Enerzijds wordt de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens van de functie, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl. Aan de andere kant is dit voorjaar een groot aantal tellingen verricht. Om de kencijfers nauwkeuriger te maken voor zoveel mogelijk functies, zijn echter veel meer tellingen nodig. Daarom biedt de Fietsparkeertool de mogelijkheid om ook eigen tellingen in te voeren. De gebruiker kan de eigen telling meteen vergelijken met het aanbevolen aantal fietsparkeerplekken volgens de kencijfers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Benodigde aantal fietsparkeerplaatsen uit te rekenen met Fietsparkeertool - VerkeersNet

Benodigde aantal fietsparkeerplaatsen uit te rekenen met Fietsparkeertool

Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.
Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.
Met de Fietsparkeertool kan men uitrekenen hoeveel fietsparkeerplaatsen nodig zijn bij een voorziening.

Hoeveel fietsparkeerplaatsen zijn nodig bij een school met 1500 leerlingen? Dat is uit te rekenen met de nieuwe Fietsparkeertool. Daarmee kan men eenvoudig becijferen aan hoeveel fietsparkeerplaatsen behoefte is bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor.
De Fietsparkeertool is in opdracht van het Fietsberaad ontwikkeld door adviesbureau Goudappel Coffeng. Het gaat om een website-module waarbij men alleen het type functie, de locatie en de omvang van de functie hoeft in te voeren. De grootte van de functie kan bovendien uitgedrukt worden in verschillende eenheden. Bijvoorbeeld in m2 bvo, m2 vvo of het aantal kassa’s bij een supermarkt of het aantal apparaten in het fitnesscentrum.
De Fietsparkeertool maakt onderdeel uit van een onderzoek dat moet leiden tot nieuwe kencijfers voor het fietsparkeren. Nu zijn voorlopige kencijfers verwerkt in de tool.
Om tot nieuwe kencijfers te komen, worden twee sporen gevolgd. Enerzijds wordt de behoefte aan fietsparkeerplekken bepaald op basis van algemene gegevens van de functie, zoals het aantal bezoekers, het maatgevende uur en de modal split. Dit is vergelijkbaar met aan aanpak voor autoparkeren op verkeersgeneratie.nl. Aan de andere kant is dit voorjaar een groot aantal tellingen verricht. Om de kencijfers nauwkeuriger te maken voor zoveel mogelijk functies, zijn echter veel meer tellingen nodig. Daarom biedt de Fietsparkeertool de mogelijkheid om ook eigen tellingen in te voeren. De gebruiker kan de eigen telling meteen vergelijken met het aanbevolen aantal fietsparkeerplekken volgens de kencijfers.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.