We fietsen vaker en verder

kim-fietsWe fietsen vaker en verder. Het fietsgebruik naar treinstations neemt toe evenals het treingebruik. Carpoolen is op zijn retour. Dat zijn enkele conclusies die te trekken zijn uit het rapport Mobiliteitsbeeld 2016 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Sinds 2014 neemt de verkeersomvang op het hoofdwegennet weer toe.  In 2015 nam ten opzichte van 2014 de verkeersomvang met 2 procent toe en het reistijdverlies met 22 procent, aldus KiM.

Sinds 2005 is het fietsgebruik toegenomen met bijna 11 procent. Zowel de groei van het aantal mensen dat fietst als de toegenomen mobiliteit per persoon (vaker en verder verplaatsen) dragen bij aan het grotere aantal fietskilometers.

Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets, die behalve door ouderen ook steeds vaker wordt gebruikt door volwassenen jonger dan 65 jaar. Dat gaat vaak ten koste van de gewone fiets en het ov.

Mensen kiezen vooral voor de e-fiets omdat hij comfortabeler is, niet zozeer vanwege de snelheid. De snelheidsverschillen tussen e-fietsers en gewone fietsers zijn beperkt: 13,0 respectievelijk 12,4 kilometer per uur. Wel wordt per verplaatsing met de e-fiets gemiddeld 5,3 kilometer afgelegd. Daarmee is de actieradius van de e-fiets anderhalf keer zo groot als die van de gewone fiets. De maximaal acceptabele fietsafstanden (gedefinieerd als de afstand waarbinnen 90 procent van alle verplaatsingen plaatsvindt) voor de e-fiets zijn bijna twee keer zo groot (15 km) als voor de gewone fiets (7,5 kilometer).

Het fietsgebruik in het voortransport naar de belangrijkste Nederlandse treinstations is tussen 2005 en 2014 toegenomen van 36 procent naar 43 procent.

Ook het treingebruik is toegenomen. Tussen 2005 en 2015 groeide het aantal reizigerskilometers per trein met 22 procent. Bevolkingsgroei, groei van de economie, de toename van het aantal studerenden, een ruimer aanbod van treinen en een betere betrouwbaarheid zorgden voor een toename van het treingebruik met 14 procentpunten. De rest is waarschijnlijk terug te voeren tot factoren als imago, meer en/of effectievere marketing en meer treingebruik door jongeren tegen regulier tarief, denkt KiM.

Nederlanders zitten steeds vaker alleen in de auto. Uitgedrukt in reizigerskilometers is het gebruik van de auto als passagier sinds 2005 met 13 procent afgenomen. De afname van het aantal als autopassagier afgelegde kilometers geldt voor alle reismotieven en leeftijdsgroepen, uitgezonderd de 65 plussers. In absolute aantallen is de daling het sterkst voor het autogebruik als passagier in de werkgerelateerde mobiliteit.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.