Meer fietsers door groen

fietsers-door-groenFietsers noemen het één van de grootste ergernissen: wachten voor een rood verkeerslicht. Onderzoek van DTV Consultants in opdracht van CROW Fietsberaad wijst uit dat er het nodige te winnen valt door het opstelvak en de verkeersregeling te fijntunen.

Niet alleen voor fietsers is wachten vervelend, ook wegbeheerders is er veel aan gelegen om fietswachtrijen voor het verkeerslicht zoveel mogelijk in te dammen. Omdat het niet past binnen het beleid dat het fietsen wil bevorderen en omdat filevorming op het fietspad praktische problemen met zich kan meebrengen voor de verkeersveiligheid en als kruisend (fiets)verkeer daardoor wordt geblokkeerd.

Het onderzoek van CROW Fietsberaad laat zien dat er winst te boeken valt door de verkeersregeling cq. de opstelruimte voor een verkeerslicht aan te passen.

Voor het onderzoek werden het gedrag van fietsers op enkele drukke met verkeerslichten geregelde kruispunten met video geanalyseerd. Men bekeek onder meer hoeveel fietsers zich steeds voor een rood fietslicht verzamelen en hoe snel die weer vertrekken.

Door de beelden te analyseren, kon uitgerekend worden hoeveel vierkante meter één wachtende fietser gemiddeld inneemt voor een verkeerslicht (2,77 m2). Of omgekeerd, hoeveel fietser passen op een vierkante meter (0,44 fietsen). Als dit weet, kun je uitrekenen hoeveel ruimte je nodig hebt bij een gegeven intensiteit en een gegeven roodtijd. Of andersom, wat de maximale roodtijd mag zijn willen alle fietser in de opstelruimte passen.

Dat is de ene kant van de medaille. De andere kant is dat al die fietsers tijd nodig hebben om bij groen over te steken. Een fietser moet eerst reageren als het licht op groen springt. Vervolgens moet hij zich op gang trekken. Uit de videobeelden blijkt dat per meter fietspadbreedte gemiddeld 0,9 voertuigen cq. fietsers per seconde het verkeerslicht passeren. Met het optrekverlies en de afrijcapaciteit kan op basis van de fietsintensiteit, de fietspadbreedte en de aangehouden cyclustijd worden bepaald welke groentijd cq. fietspadbreedte minimaal nodig is om alle fietsers te verwerken.

De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt in een rapport en een rekentool waarmee een ontwerper zelf aan de slag kan.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.