Minister Schultz investeert in snelfietsroutes

Minister Schultz stelt 7,7 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van vijf snelfietsroutes in de regio Haaglanden, waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft.

In de regio Haaglanden hebben veel reizigers dagelijks te maken met vertraging op de weg in de spitsuren. Om de druk op de weginfrastructuur in de spits te verlichten hebben gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een plan opgesteld om fietsgebruik op de korte en middellange afstand te stimuleren. Onderdeel hiervan is de aanleg van snelfietspaden op vijf trajecten:

  • Midden Delfland – Delft – Pijnacker/Nootdorp – Zoetermeer
  • Leiden – Katwijk
  • Naaldwijk – Wateringen – Rijswijk
  • Rijswijk – Den Haag
  • Delft – Rijswijk – Den Haag – Voorburg

Doel is volgens de minister het verbeteren van de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten.

‘De verwachting is dat de aanleg van snelfietspaden in combinatie met een campagne om mensen te stimuleren om de fiets boven de auto te verkiezen, een positief effect zal hebben op de verkeersdrukte’, aldus de minister. Ze wijst erop dat op twee snelfietsroutes die al in gebruik zijn tussen Leiden en Den Haag een toename is gemeten van het aantal fietsers met 15 tot 25 procent.

Deskundigen benadrukken echter dat tot nu toe geen onderzoek bekend is waaruit blijkt dat hierdoor daadwerkelijk minder auto’s worden geteld op de betreffende trajecten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt in het kader van het programma Beter Benutten vijftig procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de nieuwe routes, tot een maximum van 7,7 miljoen euro. De andere helft van de aanlegkosten wordt gedragen door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Minister Schultz investeert in snelfietsroutes - VerkeersNet

Minister Schultz investeert in snelfietsroutes

Minister Schultz stelt 7,7 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van vijf snelfietsroutes in de regio Haaglanden, waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft.

In de regio Haaglanden hebben veel reizigers dagelijks te maken met vertraging op de weg in de spitsuren. Om de druk op de weginfrastructuur in de spits te verlichten hebben gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een plan opgesteld om fietsgebruik op de korte en middellange afstand te stimuleren. Onderdeel hiervan is de aanleg van snelfietspaden op vijf trajecten:

  • Midden Delfland – Delft – Pijnacker/Nootdorp – Zoetermeer
  • Leiden – Katwijk
  • Naaldwijk – Wateringen – Rijswijk
  • Rijswijk – Den Haag
  • Delft – Rijswijk – Den Haag – Voorburg

Doel is volgens de minister het verbeteren van de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten.

‘De verwachting is dat de aanleg van snelfietspaden in combinatie met een campagne om mensen te stimuleren om de fiets boven de auto te verkiezen, een positief effect zal hebben op de verkeersdrukte’, aldus de minister. Ze wijst erop dat op twee snelfietsroutes die al in gebruik zijn tussen Leiden en Den Haag een toename is gemeten van het aantal fietsers met 15 tot 25 procent.

Deskundigen benadrukken echter dat tot nu toe geen onderzoek bekend is waaruit blijkt dat hierdoor daadwerkelijk minder auto’s worden geteld op de betreffende trajecten.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt in het kader van het programma Beter Benutten vijftig procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de nieuwe routes, tot een maximum van 7,7 miljoen euro. De andere helft van de aanlegkosten wordt gedragen door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.