Wat te doen met de speed-pedelec?

Het is inmiddels genoegzaam bekend: per 1 januari 2017 is een speed-pedelec een bromfiets. Voor de berijder betekent dat een kentekenplaat en een helm. En (meestal) fietsen op de rijbaan in plaats van het fietspad. Maar wat staat de wegbeheerder te doen?

CROW, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM zijn nagegaan of lokale wegbeheerders specifieke maatregelen zouden moeten en kunnen nemen. Het korte antwoord is: vooralsnog niet. Het langere antwoord is te vinden in notitie over de gevolgen van de introductie van de speed-pedelec voor de wegbeheerder.

Daarin wordt uiteengezet dat een speed-pedelec net als een bromfiets niet meer op een ‘verplicht fietspad’ mag rijden (aangeduid met het blauwe bord G11 met een fiets). Waar wegbeheerders het ongewenst vinden dat bromfietsers op de rijbaan rijden, bestaat de mogelijkheid het bord G11 te vervangen door het blauwe verkeersbord G12a ‘fiets/bromfietspad’.

Dat wordt meestal toegepast op wegen met een snelheidslimiet van 70 km/uur of hoger. Het betreft bijvoorbeeld stedelijke ringwegen en de meeste gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is sowieso een plaats op het fiets/bromfietspad aanbevolen, met uitzondering van duurzaam veilig ingerichte 60-km/uur-gebieden waar de bromfietser op de rijbaan kan rijden.

In principe komt in dit alles geen verandering met de komst van de speed-pedelec, zo valt uit de notitie af te leiden, ook omdat de rijsnelheden van bromfietsers en speed-pedelecberijders elkaar niet veel ontlopen. Verder verwacht men niet dat de verschijning van de speed-pedelec tot schrikeffecten zal leiden vanwege de gelijkenis met de gewone fiets. Experts verwachten dat de speed-pedelec voldoende herkenbaar is door de gele kentekenplaat in combinatie met de verplichte helm.

Wellicht ligt het wat anders bij de snelle fietsroutes, waarbij het vaak gaat om solitaire fietspaden. Over het huidige gebruik van de snelle fietsroutes door bromfietsers lopen de meningen uiteen. Vaak worden ze geweerd vanwege stank- en geluidsoverlast, maar op andere routes (bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven) is de bromfiets juist een belangrijke doelgroep. Maar wegbeheerders die nu de brommers weren maar toch de speed-pedelec willen toestaan, hebben weinig mogelijkheden om dit te organiseren. Een uitzondering voor de speed-pedelec regelen op een (on)verplicht fietspad middels een (onder)bord is juridisch niet mogelijk.

In onderzoek is nog in hoeverre speed-pedelecs worden gedetecteerd bij verkeerslichten middels de lusdetectoren. Mogelijk moet de gevoeligheid anders worden ingesteld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Wat te doen met de speed-pedelec? - VerkeersNet

Wat te doen met de speed-pedelec?

Het is inmiddels genoegzaam bekend: per 1 januari 2017 is een speed-pedelec een bromfiets. Voor de berijder betekent dat een kentekenplaat en een helm. En (meestal) fietsen op de rijbaan in plaats van het fietspad. Maar wat staat de wegbeheerder te doen?

CROW, Rijkswaterstaat en het ministerie van IenM zijn nagegaan of lokale wegbeheerders specifieke maatregelen zouden moeten en kunnen nemen. Het korte antwoord is: vooralsnog niet. Het langere antwoord is te vinden in notitie over de gevolgen van de introductie van de speed-pedelec voor de wegbeheerder.

Daarin wordt uiteengezet dat een speed-pedelec net als een bromfiets niet meer op een ‘verplicht fietspad’ mag rijden (aangeduid met het blauwe bord G11 met een fiets). Waar wegbeheerders het ongewenst vinden dat bromfietsers op de rijbaan rijden, bestaat de mogelijkheid het bord G11 te vervangen door het blauwe verkeersbord G12a ‘fiets/bromfietspad’.

Dat wordt meestal toegepast op wegen met een snelheidslimiet van 70 km/uur of hoger. Het betreft bijvoorbeeld stedelijke ringwegen en de meeste gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom is sowieso een plaats op het fiets/bromfietspad aanbevolen, met uitzondering van duurzaam veilig ingerichte 60-km/uur-gebieden waar de bromfietser op de rijbaan kan rijden.

In principe komt in dit alles geen verandering met de komst van de speed-pedelec, zo valt uit de notitie af te leiden, ook omdat de rijsnelheden van bromfietsers en speed-pedelecberijders elkaar niet veel ontlopen. Verder verwacht men niet dat de verschijning van de speed-pedelec tot schrikeffecten zal leiden vanwege de gelijkenis met de gewone fiets. Experts verwachten dat de speed-pedelec voldoende herkenbaar is door de gele kentekenplaat in combinatie met de verplichte helm.

Wellicht ligt het wat anders bij de snelle fietsroutes, waarbij het vaak gaat om solitaire fietspaden. Over het huidige gebruik van de snelle fietsroutes door bromfietsers lopen de meningen uiteen. Vaak worden ze geweerd vanwege stank- en geluidsoverlast, maar op andere routes (bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven) is de bromfiets juist een belangrijke doelgroep. Maar wegbeheerders die nu de brommers weren maar toch de speed-pedelec willen toestaan, hebben weinig mogelijkheden om dit te organiseren. Een uitzondering voor de speed-pedelec regelen op een (on)verplicht fietspad middels een (onder)bord is juridisch niet mogelijk.

In onderzoek is nog in hoeverre speed-pedelecs worden gedetecteerd bij verkeerslichten middels de lusdetectoren. Mogelijk moet de gevoeligheid anders worden ingesteld.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.