Amsterdam start alvast met voorbereiding snorfiets naar de rijbaan

Volgens de planning is in september definitief duidelijk of en wanneer de snorfiets – met helm – in Amsterdam naar de rijbaan wordt verplaatst. De ingangsdatum staat nu op 1 januari 2018. Amsterdam twijfelt er niet aan dat het doorgaat en is vast bezig met de voorbereiding.

De Rijksoverheid werkt op dit moment aan de noodzakelijke aanpassing van regelgeving. Vooruitlopend daarop start Amsterdam de voorbereidende werkzaamheden.

Het gaat om het voorbereiden van de aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte. Uiteindelijk zullen er na landelijke besluitvorming borden worden geplaatst en waar nodig worden logische verbindingen tussen fietspad en rijbaan gemaakt. Ook start Amsterdam met het voorbereiden van informatiecampagnes, het ontwikkelen van een handhavingsstrategie en het juridisch regelen van de benodigde verkeersbesluiten.

Eerste schattingen van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gaan uit van een jaarlijkse afname van zo’n 260 ernstig gewonden in het verkeer door de maatregel, meldt de gemeente.

Snor- en bromfietsen zijn nu relatief vaak betrokken bij ernstig verkeersongelukken. In de periode 2007-2012 nam het aantal ernstig gewonden toe met 128%, van 210 naar 480: bijna een kwart van het totale aantal slachtoffers. Snor- en bromfietsen zijn goed voor 1 á 2% procent uit van het totale aantal verplaatsingen in de stad.

Per 1 januari 2018 geldt ook een milieuzone voor snor- en bromfietsen van voor 2011. Deze voertuigen mogen straks de stad niet meer in . Door deze combinatie van maatregelen verwacht de gemeente een afname van het aantal snor- en bromfietsen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.