BOVAG biedt Atsma ‘Miljoenennota Fiets’ aan

Vorig jaar presenteerde Atsma zijn initiatiefnota ‘Fietsen in Nederland… een tandje erbij’ aan de Tweede Kamer. Binnenkort wordt de nota in de Tweede Kamer behandeld. BOVAG berekende dat uitvoering van de nota een bedrag van 265 miljoen euro per jaar in de komende vier tot vijf jaar vergt.
In de nota Atsma staan 45 aanbevelingen om fietsgebruik in Nederland te stimuleren. De nota werd positief ontvangen, maar nu is het zaak de nota om te zetten in concreet beleid, vindt de BOVAG. BOVAG heeft de nota dan ook van een begroting voorzien. Het kostenplaatje moet een rol spelen bij de begrotingsbehandelingen die op dit moment in de Tweede Kamer aan de orde zijn. ‘Fietsen is gezond, milieuvriendelijk en draagt bij aan oplossing van het fileprobleem en de parkeerproblematiek’, aldus Koos Burgman. ‘Als het Rijk, de provincies en gemeenten nu hun verantwoordelijkheid nemen, profiteert heel Nederland daarvan. Daarom verwachten wij dat deze extra Miljoenennota Fiets helpt in het besluitvormingsproces. Dankzij onze berekeningen is duidelijk wat er nodig is.’
De 45 punten die genoemd worden in de fietsnota zijn door BOVAG voor het eerst van concrete bedragen voorzien. Uit de Fietsnota blijkt dat vooral de infrastructuur voor de fietser verbeterd kan worden. Burgman: ‘De komende jaren wordt er fors geïnvesteerd in het snelwegennet in Nederland. Logisch en terecht, want automobilisten dragen jaarlijks ruim 18 miljard euro bij aan de Rijksbegroting. Maar de miljoenen fietsers komen er bekaaid vanaf. Goed onderhouden en verlichte fietspaden zijn van groot belang voor met name woon-werkverkeer. Daarnaast moeten fietsenstallingen uitgebreid worden: niet alleen bij treinstations, maar ook op bedrijventerreinen en bij scholen. Deze relatief kleine investeringen, denk aan 150 miljoen euro per jaar, maken fietsen al een stuk aantrekkelijker. En daar heeft iedereen baat bij.’
In totaal is de komende vier tot vijf jaar zo’n 265 miljoen euro per jaar nodig om de Fietsnota integraal uit te voeren. De middelen daarvoor moeten door het Rijk, provincies en gemeenten bijeen worden gebracht.
Een goede manier om meer mensen aan het fietsen te krijgen, is het verhogen van de bedrijfsfietsregeling, zo stelt de BOVAG. ‘Maar het tegenovergestelde dreigt te gebeuren. De fiscaalvriendelijke bedrijfsfiets lijkt te verdwijnen vanaf 2011. ‘Door de nieuwe karige werkkostenregeling zal de bedrijfsfiets uit beeld verdwijnen bij werkgever en werknemer. En dat staat haaks op het streven naar een groener en gezonder Nederland, zoals dat vrijwel kamerbreed wordt uitgedragen. Er moet in de werkkostenregeling dus een uitzondering gemaakt worden voor de bedrijfsfietsregeling, zodat werknemers ook volgend jaar hun werknemers tot goedkoop en gezond woon-werkverkeer kunnen verleiden. Daarmee wordt ook de doorstroming een dienst bewezen.’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.