Amsterdam zoekt meer ruimte voor de fietser

Het nieuwe concept Meerjarenplan Fiets 2017-2022 van de gemeente staat vooral in het teken van het opvangen van de groei van het fietsverkeer. Gemiddeld maken de 835.000 Amsterdammers per dag 665.000 fietsritten. Met 36% van de verplaatsingen is de fiets veruit het meest gebruikte vervoermiddel. Van alle vervoermiddelen groeit het gebruik van de fiets in Amsterdam het snelst. De afgelopen 25 jaar is het aantal verplaatsingen per dag explosief toegenomen van 445.000 naar 665.000. En het einde is nog niet in zicht. Amsterdam groeit door naar 906.000 inwoners in 2025. Dat alleen al zorgt in het centrum voor een groei van het fietsverkeer met ongeveer 10%.

Amsterdam werkt al aan het opwaarderen van de belangrijkste fietsroutes in de vorm van het Plusnet Fiets. Doelstelling is dat in 2025 ten minste de helft van de fietsroutes op het Plusnet Fiets binnen de Ring A10, ten zuiden van het IJ, een minimale breedte heeft van 2,50 meter (begin 2017 is dit 34%).

Groene routes
Verder komen er nieuwe routes voor fietsers en worden drukke routes ontlast. Een inventarisatie heeft ongeveer 150 gewenste nieuwe fietsverbindingen opgeleverd. Om te bepalen van welke verbindingen de meeste fietsers profiteren is een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft in het potentieel aantal gebruikers van de nieuwe verbinding, de reistijdwinst per fietser en de globale kosten. Zo verkent men onder andere een nieuwe fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen om de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat te ontlasten.

De Binnenring (Marnixtraat, Weteringschans, Sarphatistraat) wordt stap voor stap getransformeerd tot een hoogwaardige en veilige fietsroute. De ambitie is om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km per uur, doorgaand autoverkeer te weren en deze route in te richten als een fietsboulevard.

De groene fietsroutes worden uitgebouwd tot een sluitend fietsnetwerk: het Groennet. Dit biedt ontspannen fietsritten op autoluwe of autovrije routes in een groene omgeving. Zo krijgen fietsers meer keuzes in hun route en kunnen ze ook kiezen voor minder drukke routes.

Lokaal wordt de fietscapaciteit op kruispunten vergroot, onder andere door het creëren van grotere opstelvakken. Naast de mogelijke invoering van spitsfietsroutes overweegt men ook om fietsers de ruimte te geven op de rijbaan door auto’s gebruik te laten maken van de trambaan.

Bewonersfietsenrekken

De groei van het fietsverkeer heeft ook consequenties voor het fietsparkeren.

Vooral in de verblijfsgebieden wil men naar minder geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. Zo krijgen voetgangers ruim baan. Men verkent maatregelen als fietsdelen, het chippen van fietsen en andere innovatieve concepten als Bike&Walk. Daarbij komen op locaties waar geen of beperkte ruimte is voor fietsparkeerplekken (zoals de Kalverstraat, het Rokin en de Eerste van der Helststraat), op loopafstand bij toegangsroutes duidelijk aangegeven Bike&Walk-punten.

Daarnaast start in het voorjaar van 2017 een pilot gericht op het belonen van goed fietsparkeergedrag op het Rembrandtplein. Wie de fiets daar op de aangewezen plekken parkeert kan via een app beloningen verdienen.

Ook zijn pilots voorzien met bewonersfietsparkeren. Bij zo’n pilot kunnen bewoners met hun fiets in bepaalde ‘bewonersfietsenrekken’ parkeren. Op hotspots in het voetgangersgebied overweegt men bijvoorbeeld om via een pilot te onderzoeken of fietsers bereid zijn tot een vergoeding voor deze meest kostbare fietsparkeerrekken in de openbare ruimte.

En tenslotte denkt men erover het Fietsdepot te verplaatsen naar een ongebruikte metrotunnel bij CS, dichter bij het centrum. De eerste verkenning laat zien dat deze tunnel daar bouwkundig voor geschikt is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Amsterdam zoekt meer ruimte voor de fietser - VerkeersNet

Amsterdam zoekt meer ruimte voor de fietser

Het nieuwe concept Meerjarenplan Fiets 2017-2022 van de gemeente staat vooral in het teken van het opvangen van de groei van het fietsverkeer. Gemiddeld maken de 835.000 Amsterdammers per dag 665.000 fietsritten. Met 36% van de verplaatsingen is de fiets veruit het meest gebruikte vervoermiddel. Van alle vervoermiddelen groeit het gebruik van de fiets in Amsterdam het snelst. De afgelopen 25 jaar is het aantal verplaatsingen per dag explosief toegenomen van 445.000 naar 665.000. En het einde is nog niet in zicht. Amsterdam groeit door naar 906.000 inwoners in 2025. Dat alleen al zorgt in het centrum voor een groei van het fietsverkeer met ongeveer 10%.

Amsterdam werkt al aan het opwaarderen van de belangrijkste fietsroutes in de vorm van het Plusnet Fiets. Doelstelling is dat in 2025 ten minste de helft van de fietsroutes op het Plusnet Fiets binnen de Ring A10, ten zuiden van het IJ, een minimale breedte heeft van 2,50 meter (begin 2017 is dit 34%).

Groene routes
Verder komen er nieuwe routes voor fietsers en worden drukke routes ontlast. Een inventarisatie heeft ongeveer 150 gewenste nieuwe fietsverbindingen opgeleverd. Om te bepalen van welke verbindingen de meeste fietsers profiteren is een instrument ontwikkeld dat inzicht geeft in het potentieel aantal gebruikers van de nieuwe verbinding, de reistijdwinst per fietser en de globale kosten. Zo verkent men onder andere een nieuwe fietsroute via de Haarlemmer Houttuinen om de Haarlemmerdijk en Haarlemmerstraat te ontlasten.

De Binnenring (Marnixtraat, Weteringschans, Sarphatistraat) wordt stap voor stap getransformeerd tot een hoogwaardige en veilige fietsroute. De ambitie is om de maximumsnelheid te verlagen naar 30 km per uur, doorgaand autoverkeer te weren en deze route in te richten als een fietsboulevard.

De groene fietsroutes worden uitgebouwd tot een sluitend fietsnetwerk: het Groennet. Dit biedt ontspannen fietsritten op autoluwe of autovrije routes in een groene omgeving. Zo krijgen fietsers meer keuzes in hun route en kunnen ze ook kiezen voor minder drukke routes.

Lokaal wordt de fietscapaciteit op kruispunten vergroot, onder andere door het creëren van grotere opstelvakken. Naast de mogelijke invoering van spitsfietsroutes overweegt men ook om fietsers de ruimte te geven op de rijbaan door auto’s gebruik te laten maken van de trambaan.

Bewonersfietsenrekken

De groei van het fietsverkeer heeft ook consequenties voor het fietsparkeren.

Vooral in de verblijfsgebieden wil men naar minder geparkeerde fietsen in de openbare ruimte. Zo krijgen voetgangers ruim baan. Men verkent maatregelen als fietsdelen, het chippen van fietsen en andere innovatieve concepten als Bike&Walk. Daarbij komen op locaties waar geen of beperkte ruimte is voor fietsparkeerplekken (zoals de Kalverstraat, het Rokin en de Eerste van der Helststraat), op loopafstand bij toegangsroutes duidelijk aangegeven Bike&Walk-punten.

Daarnaast start in het voorjaar van 2017 een pilot gericht op het belonen van goed fietsparkeergedrag op het Rembrandtplein. Wie de fiets daar op de aangewezen plekken parkeert kan via een app beloningen verdienen.

Ook zijn pilots voorzien met bewonersfietsparkeren. Bij zo’n pilot kunnen bewoners met hun fiets in bepaalde ‘bewonersfietsenrekken’ parkeren. Op hotspots in het voetgangersgebied overweegt men bijvoorbeeld om via een pilot te onderzoeken of fietsers bereid zijn tot een vergoeding voor deze meest kostbare fietsparkeerrekken in de openbare ruimte.

En tenslotte denkt men erover het Fietsdepot te verplaatsen naar een ongebruikte metrotunnel bij CS, dichter bij het centrum. De eerste verkenning laat zien dat deze tunnel daar bouwkundig voor geschikt is.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.