Fietsers op een druk fietspad in Amsterdam

Moeten we fietsgebruik gaan afremmen?

Zijn we op het punt aangeland dat we fietsgebruik moeten ontmoedigen of valt er nog wat te doen aan de overvolle fietspaden in de grote steden?

Dat is de vraag die het Fietsberaad probeert te beantwoorden in het rapport Drukte op fietspaden: een inventarisatie van knelpunten, maatregelen en ideeën. Het rapport vormt het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen. En dat zijn er meer dan je wellicht zou denken.

Steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werken bijvoorbeeld hard aan uitbreiding van het fietsnetwerk. Maar de mogelijkheden zijn beperkt, zowel uit financieel oogpunt als vanwege de meestal beperkte ruimte in binnensteden.

Nu hoeft het niet altijd nieuwe infrastructuur te zijn. Je kunt ook denken aan het omleiden van verkeer, hetzij fiets- hetzij autoverkeer, om meer ruimte te scheppen. Ook met communicatiecampagnes proberen gemeenten fietsers via alternatieve – vaak net iets langere – routes te leiden met speciale bewegwijzering en opvallende acties, aldus de inventarisatie.

Kruispunten zijn vaak knelpunten in een druk netwerk. In Amsterdam heeft men al de nodige maatregelen genomen om fietsers meer opstelruimte te geven bij verkeerslichten. En in Rotterdam detecteert men grotere groepen fietsers met een warmtesensor waardoor ze voorrang kunnen krijgen.

En ja, af en toe wordt al voorzichtig geopperd of het fietsgebruik misschien op sommige plaatsen wat moet worden afgeremd. Utrecht heeft bijvoorbeeld een plan om eén zijde van de Oude Gracht fietsvrij te maken ten behoeve van het drukke voetgangersverkeer. En Groningen is van plan doorgaande fietsers om het centrum heen te leiden en in het centrum alleen voor bestemmingsfietsers te voorzien.

‘Het is ook de vraag of schoolmobiliteit per fiets altijd integraal bevorderd moet worden. Fietsen is natuurlijk meer gewenst dan met de auto te komen, maar lopen is ook een goede optie. Dan is het zinvoller te promoten om lopend naar een basisschool in de buurt te gaan’, aldus het rapport dat verder suggereert dat de fiets als voor- of natransport voor ov niet per definitie gepromoot hoeft te worden. ‘Lopen kan daar wellicht een grotere rol spelen. In een stad als Stockholm wordt beduidend meer gelopen in aansluiting op ov dan in Nederlandse steden.’

Zoals opgemerkt is het verkennende onderzoek van Fietsberaad naar de drukte op fietspaden het vertrekpunt voor een groter diepgaand onderzoek naar mogelijke oplossingen. Suggesties kan men mailen naar: [email protected]

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.