Servicelevelscore voor fietspaden

Voor de auto(snel)weg kennen we het al langer: level of service. Het geeft aan hoe een autosnelweg functioneert. Voor het fietspad kennen we zoiets nog niet.

Nederlanders zijn wel gewend aan drukke fietspaden. Maar nu het steeds drukker wordt, rijst de vraag tot welk niveau een fietser het nog aangenaam fietsen vindt? Nieuw onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Het gaat om een onderzoek dat DTV Consultants gaat uitvoeren in opdracht van CROW-Fietsberaad. Het project heeft als titel ‘Capaciteitsbepaling vrijliggende fietspaden’.
De capaciteit op fietspaden is echter vooral een kwestie van beleving, anders dan op (auto)wegen waar het gaat over afwikkeling en congestie. Het fietsonderzoek richt zich dus op het verband tussen intensiteit, breedte én belevingswaarde op een vrijliggend fietspad.

Tijdens het onderzoek wordt aan fietsers gevraagd hoe ze een rit over het (drukke) fietspad ervaren. Die indrukken worden afgezet tegen de harde cijfers over het met telslangen gemeten aantal fietsers en de breedte van het fietspad. Met video wordt daarbij het verkeersgedrag de praktijk vastgelegd.

Op die manier moet het mogelijk worden van een fietspad bij een gegeven intensiteit en een gegeven fietspadbreedte een ‘servicelevelscore’ vast te stellen voor het functioneren van het fietspad. Voor het fietsbeleid kan zo’n score helpen prioriteiten te stellen bij het verbeteren van het fietsnetwerk. Het project start direct na de zomer.

.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Servicelevelscore voor fietspaden - VerkeersNet

Servicelevelscore voor fietspaden

Voor de auto(snel)weg kennen we het al langer: level of service. Het geeft aan hoe een autosnelweg functioneert. Voor het fietspad kennen we zoiets nog niet.

Nederlanders zijn wel gewend aan drukke fietspaden. Maar nu het steeds drukker wordt, rijst de vraag tot welk niveau een fietser het nog aangenaam fietsen vindt? Nieuw onderzoek moet daar uitsluitsel over geven.

Het gaat om een onderzoek dat DTV Consultants gaat uitvoeren in opdracht van CROW-Fietsberaad. Het project heeft als titel ‘Capaciteitsbepaling vrijliggende fietspaden’.
De capaciteit op fietspaden is echter vooral een kwestie van beleving, anders dan op (auto)wegen waar het gaat over afwikkeling en congestie. Het fietsonderzoek richt zich dus op het verband tussen intensiteit, breedte én belevingswaarde op een vrijliggend fietspad.

Tijdens het onderzoek wordt aan fietsers gevraagd hoe ze een rit over het (drukke) fietspad ervaren. Die indrukken worden afgezet tegen de harde cijfers over het met telslangen gemeten aantal fietsers en de breedte van het fietspad. Met video wordt daarbij het verkeersgedrag de praktijk vastgelegd.

Op die manier moet het mogelijk worden van een fietspad bij een gegeven intensiteit en een gegeven fietspadbreedte een ‘servicelevelscore’ vast te stellen voor het functioneren van het fietspad. Voor het fietsbeleid kan zo’n score helpen prioriteiten te stellen bij het verbeteren van het fietsnetwerk. Het project start direct na de zomer.

.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.