Organisaties pleiten voor nieuwe impuls fietsbeleid

fietsbeleidAcht organisaties, waaronder de Fietsersbond, de ANWB en de NS, vragen aan de Tweede Kamer om een impuls in het fietsbeleid. Dit als bijdrage voor de behandeling van de Initiatiefnota van Tweede Kamerlid Atsma op 19 november.
Die impuls moet leiden tot een stijging van het gebruik van de fiets met 25 % in 2020. Deze ambitie is alleen haalbaar als alle overheden meewerken. De organisaties hebben aan het parlement een open brief gestuurd met daarin een oproep te komen tot een investeringsprogramma voor de fiets .
De organisaties vinden dat de paradox van het fietsbeleid doorbroken moet worden. Voorzieningen voor fietsers zijn relatief goedkoop en toch wordt er weinig in de fiets geïnvesteerd. De organisaties zien een cruciale en coördinerende rol voor decentrale overheden in het stimuleren van fietsbeleid. In veel steden in Nederland heeft de fiets al een prominente plaats in het beleid. De organisaties verwachten van het rijk een ambitieus pakket aan maatregelen en financiering voor de korte en de lange termijn.  Concreet vragen de organisaties:
• Goede mogelijkheden om de fiets te stallen
• Een verdere verbetering van de infrastructuur voor de fiets
• Barrières voor de fiets (snelwegen, spoorwegen) wegnemen
• Bestrijding fietsdiefstal beter aanpakken
• Onderhoud van fietspaden verbeteren
• Kortere wachttijden bij verkeerslichten voor fietsers
• Veiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes
• Uitbreiding van het netwerk van snelfietsroutes
• Verlaging van de BTW op de aanschaf en het stallen van fietsen.
• Mogelijk maken van de snelle introductie van de e-bike
De organisaties pleiten verder voor een Investeringsprogramma van de rijksoverheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Organisaties pleiten voor nieuwe impuls fietsbeleid - VerkeersNet

Organisaties pleiten voor nieuwe impuls fietsbeleid

fietsbeleidAcht organisaties, waaronder de Fietsersbond, de ANWB en de NS, vragen aan de Tweede Kamer om een impuls in het fietsbeleid. Dit als bijdrage voor de behandeling van de Initiatiefnota van Tweede Kamerlid Atsma op 19 november.
Die impuls moet leiden tot een stijging van het gebruik van de fiets met 25 % in 2020. Deze ambitie is alleen haalbaar als alle overheden meewerken. De organisaties hebben aan het parlement een open brief gestuurd met daarin een oproep te komen tot een investeringsprogramma voor de fiets .
De organisaties vinden dat de paradox van het fietsbeleid doorbroken moet worden. Voorzieningen voor fietsers zijn relatief goedkoop en toch wordt er weinig in de fiets geïnvesteerd. De organisaties zien een cruciale en coördinerende rol voor decentrale overheden in het stimuleren van fietsbeleid. In veel steden in Nederland heeft de fiets al een prominente plaats in het beleid. De organisaties verwachten van het rijk een ambitieus pakket aan maatregelen en financiering voor de korte en de lange termijn.  Concreet vragen de organisaties:
• Goede mogelijkheden om de fiets te stallen
• Een verdere verbetering van de infrastructuur voor de fiets
• Barrières voor de fiets (snelwegen, spoorwegen) wegnemen
• Bestrijding fietsdiefstal beter aanpakken
• Onderhoud van fietspaden verbeteren
• Kortere wachttijden bij verkeerslichten voor fietsers
• Veiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes
• Uitbreiding van het netwerk van snelfietsroutes
• Verlaging van de BTW op de aanschaf en het stallen van fietsen.
• Mogelijk maken van de snelle introductie van de e-bike
De organisaties pleiten verder voor een Investeringsprogramma van de rijksoverheid.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.