Banaan en frietzak helpen meer fietsers over het kruispunt

Amsterdam probeert uit alle macht de fiets meer ruimte te geven. Onder meer door bij verkeerslichten overbodige verkeerseilandjes op te ruimen de opstelruimte te verbreden.

In het tijdschrift Fietsverkeer van CROW-Fietsberaad laten deskundigen van de gemeente zien wat er zoal aan oplossingen is bedacht om opstuwing van de fietser bij verkeerslichten te voorkomen.

Zo heeft men de nodige verkeerseilandjes opgeruimd of verkleind. Waar de eilandjes een functie hebben om fietsers te geleiden en te scheiden van het autoverkeer of plaats te bieden aan een lantarenpaal, trammast of drukknop, zijn ze vaak opnieuw vormgegeven.

Zo is inmiddels een geheel nieuw verkeerselement ontstaan: de banaan. Kort gezegd een gebogen uitgevoerde verhoging met dezelfde functie als een verkeerseiland maar die veel minder ruimte in beslag neemt. Hierdoor komt er meer fietsopstelruimte beschikbaar.

Een maatregel die het ook goed lijkt te doen is het ‘trechteren’ van fietsers op tweerichtingenpaden.

Om zoveel mogelijk fietsers in één keer door groen te helpen, wordt de fietsstrook ter plaatse van het fietsverkeerslicht fors verbreed. Direct na het verkeerslicht gaat de strook versmallen en leidt de fietsers naar de gewenste richting aan de overkant. Dat ontwerp heeft inmiddels de aanduiding ‘frietzak’ gekregen.

Andere maatregelen die Amsterdam heeft genomen zijn onder meer het aanbrengen van voorsorteerpijlen op gecompliceerde kruisingen en het afkruisen van vakken waar wachtende fietsers het kruisend fietsverkeer in de weg kunnen zitten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Banaan en frietzak helpen meer fietsers over het kruispunt - VerkeersNet

Banaan en frietzak helpen meer fietsers over het kruispunt

Amsterdam probeert uit alle macht de fiets meer ruimte te geven. Onder meer door bij verkeerslichten overbodige verkeerseilandjes op te ruimen de opstelruimte te verbreden.

In het tijdschrift Fietsverkeer van CROW-Fietsberaad laten deskundigen van de gemeente zien wat er zoal aan oplossingen is bedacht om opstuwing van de fietser bij verkeerslichten te voorkomen.

Zo heeft men de nodige verkeerseilandjes opgeruimd of verkleind. Waar de eilandjes een functie hebben om fietsers te geleiden en te scheiden van het autoverkeer of plaats te bieden aan een lantarenpaal, trammast of drukknop, zijn ze vaak opnieuw vormgegeven.

Zo is inmiddels een geheel nieuw verkeerselement ontstaan: de banaan. Kort gezegd een gebogen uitgevoerde verhoging met dezelfde functie als een verkeerseiland maar die veel minder ruimte in beslag neemt. Hierdoor komt er meer fietsopstelruimte beschikbaar.

Een maatregel die het ook goed lijkt te doen is het ‘trechteren’ van fietsers op tweerichtingenpaden.

Om zoveel mogelijk fietsers in één keer door groen te helpen, wordt de fietsstrook ter plaatse van het fietsverkeerslicht fors verbreed. Direct na het verkeerslicht gaat de strook versmallen en leidt de fietsers naar de gewenste richting aan de overkant. Dat ontwerp heeft inmiddels de aanduiding ‘frietzak’ gekregen.

Andere maatregelen die Amsterdam heeft genomen zijn onder meer het aanbrengen van voorsorteerpijlen op gecompliceerde kruisingen en het afkruisen van vakken waar wachtende fietsers het kruisend fietsverkeer in de weg kunnen zitten.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.