Gelderland staat speed-pedelec ook toe op aantal fietspaden binnen de bebouwde kom

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om een verkeersbesluit te nemen voor het toelaten van de speed-pedelec op fietspaden binnen de bebouwde kom in 13 gemeentes.

Per 1 januari 2017 heeft de speed-pedelec, de elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken, juridisch de status van bromfiets gekregen in de verkeerswetgeving. Deze aanwijzing heeft tot gevolg dat de speed-pedelec in de bebouwde kom, net als de bromfietsers, van de rijbaan gebruik moet maken. Een uitzondering hierop is de aanwezigheid van een (brom-) fietspad of een parallelweg.

De provincie Gelderland kan zich weliswaar vinden in de afweging waarop de wetswijziging is gebaseerd, maar heeft wel aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan komt.

De provincie stelt onder meer dat de gemiddelde kruissnelheid van de speed-pedelec is gemeten op 32 kilometer per uur; ruim lager dan het theoretische maximum van 45 kilometer per uur. Dit zet de snelheidsverschillen op het fietspad en op de rijbaan in een ander daglicht. Bovendien is een ander verschil onderbelicht en wel het massaverschil tussen (vracht-)auto’s en fietsers / speed-pedelecs.
In Gelderland liggen 105 dorpen en steden waar een provinciale weg doorheen loopt. Deze wegen zijn wat betreft inrichting en gebruik (snelheid, intensiteit) zeer divers. Op een groot aantal van deze wegen zou de speed-pedelec op de rijbaan moeten. Maar zegt de provincie: wij wilden er niet op voorhand van uitgaan dat het verplaatsen van de speed-pedelec naar de rijbaan in alle gevallen tot een veiliger verkeerssituatie zou leiden.

En tenslotte laat ongeveer tweederde van alle speed-pedelec gebruikers hiervoor de auto staan. ‘Het is een zeer bewuste groep gebruikers, die om redenen van reistijd, gezondheid, milieu en plezier voor de speed-pedelec heeft gekozen. Dit laat zien welke maatschappelijke baten ontstaan bij toenemend gebruik van de speed-pedelec.’

De provincie heeft de gevolgen bekeken voor 170 wegvakken die liggen binnen de bebouwde kom en komt tot de conclusie dat er 16 passages zijn door bebouwde kommen in 13 gemeenten, waarbij het toelaten van de speed-pedelec op de rijbaan in de huidige situatie een onacceptabel verkeersveiligheidsrisico heeft, en waar aanvullende maatregelen wenselijk zijn.

Die denkt men te hebben gevonden in het toestaan van speed-pedelecs op het fietspad, door middel van het toepassen van het onderbord ”Speed-pedelecs toegestaan” onder het bord model G11 van het RVV 1990 (Verplicht fietspad). ‘Dit is de meest praktische maatregel qua verkeersveiligheid en doorstroming, biedt duidelijkheid voor zowel de speed-pedelec gebruikers als fietsers en heeft geen ongewenste neven-effecten.’

De maximumsnelheid is juridisch begrensd: voor speed-pedelecs op het fietspad binnen de kom, zoals dat nu al is, 30 kilometer per uur en bij gebruik van de speed-pedelec van de rijbaan 45 kilometer per uur.

De provincie heeft e.e.a. vastgelegd in een ontwerp-verkeersbesluit, waar tegen nog wel bezwaar gemaakt kan worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Neem nu een gratis proefabonnement van een maand.

Bekijk de aanbieding

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.