Ambitieuze fietssteden gaan samenwerken

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, gaat de krachten bundelen in de F10. Een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van kennis, het opzetten van pilots en het verwerven van meer financiële steun van Rijk en provincies voor grootschalige stedelijke fietsinvesteringsprogramma’s.

De F10 doet dit onder de vlag van de Tour de Force – de nationale Agenda Fiets – waarbinnen alle overheden en organisaties samenwerken die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. Het hoofddoel van de Tour de Force is een verdere groei van het aantal fietskilometers met 20% in de periode 2017-2027.

De F10 wordt opgericht door de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Het cijfer in F10 drukt uit dat deze steden een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ook andere steden kunnen toetreden wanneer ze de inzet van de F10 onderschrijven en daaraan een actieve bijdrage willen leveren. Dat kan blijken uit hun Omgevingsvisie, beleidsplannen en investeringsprogramma’s. En in de bereidheid om fors te investeren in fietsvoorzieningen als onderdeel van de ontwikkeling van ‘smart mobility’ en door mee te werken aan pilots uit het Uitvoeringsprogramma van de Agenda Fiets.

De F10-steden zijn ervan overtuigd dat een verdere groei van het fietsgebruik op een kosteneffectieve manier bijdraagt aan stedelijke ambities op vlak van economische groei, stedelijke bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, klimaatdoelen, energietransitie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en publieke gezondheid. Daar is wel meer geld voor nodig. De steden van de F10 zouden samen met het Rijk liefst het dubbele investeren van wat nu op de rol staat.

Behalve lobby-activiteiten richting Rijk en provincies denkt men ook schaalvoordelen te behalen door gezamenlijk aanpak en inkoop. Datzelfde geldt ten aanzien van het binnenhalen van Europese subsidies en de promotie van Nederlandse fietssteden in het buitenland.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Ambitieuze fietssteden gaan samenwerken - VerkeersNet

Ambitieuze fietssteden gaan samenwerken

Een aantal steden die de fiets hoog op de agenda heeft staan, gaat de krachten bundelen in de F10. Een netwerkorganisatie met als doel het behalen van gemeenschappelijk voordeel door uitwisseling van kennis, het opzetten van pilots en het verwerven van meer financiële steun van Rijk en provincies voor grootschalige stedelijke fietsinvesteringsprogramma’s.

De F10 doet dit onder de vlag van de Tour de Force – de nationale Agenda Fiets – waarbinnen alle overheden en organisaties samenwerken die verantwoordelijk en betrokken zijn bij het fietsbeleid in Nederland. Het hoofddoel van de Tour de Force is een verdere groei van het aantal fietskilometers met 20% in de periode 2017-2027.

De F10 wordt opgericht door de volgende steden: Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Goes, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. Het cijfer in F10 drukt uit dat deze steden een ambitieus fietsbeleid voeren: ze gaan voor een rapportcijfer 10. Ook andere steden kunnen toetreden wanneer ze de inzet van de F10 onderschrijven en daaraan een actieve bijdrage willen leveren. Dat kan blijken uit hun Omgevingsvisie, beleidsplannen en investeringsprogramma’s. En in de bereidheid om fors te investeren in fietsvoorzieningen als onderdeel van de ontwikkeling van ‘smart mobility’ en door mee te werken aan pilots uit het Uitvoeringsprogramma van de Agenda Fiets.

De F10-steden zijn ervan overtuigd dat een verdere groei van het fietsgebruik op een kosteneffectieve manier bijdraagt aan stedelijke ambities op vlak van economische groei, stedelijke bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, klimaatdoelen, energietransitie, duurzaamheid, maatschappelijke participatie en publieke gezondheid. Daar is wel meer geld voor nodig. De steden van de F10 zouden samen met het Rijk liefst het dubbele investeren van wat nu op de rol staat.

Behalve lobby-activiteiten richting Rijk en provincies denkt men ook schaalvoordelen te behalen door gezamenlijk aanpak en inkoop. Datzelfde geldt ten aanzien van het binnenhalen van Europese subsidies en de promotie van Nederlandse fietssteden in het buitenland.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.