Gemeenten nog niet bezig met seniorproof wegontwerp

Het aantal enkelvoudige fietsongevallen is de laatste jaren gestegen en de drukte op de fietspaden neemt toe. Er is dus alle reden om de fietsinfrastructuur beter en veiliger te maken, in het bijzonder voor ouderen.

De CROW-publicatie Seniorproof wegontwerp bevat ontwerpsuggesties voor ontwerp en aanleg van fietsinfrastructuur die ook (of juist) voor ouderen veilig zijn. Een onderzoek van de SWOV leert echter dat de toepassingsgraad van de ontwerpsuggesties laag is: van de 21 bevraagde gemeenten bleek één gemeente de breedte van het fietspad te hebben aangehouden conform de ontwerpsuggestie, zes gemeenten hadden hun fietspaden uitgebogen zoals de ontwerpsuggestie aangeeft en acht gemeenten brachten een middengeleider aan.

Geldgebrek, gebrek aan prioriteit en gebrek aan draagvlak werden het vaakst aangegeven als reden om van de ontwerpsuggestie af te wijken. Maar ook het gebrek aan ruimte om de suggesties toe te kunnen passen, speelde een rol.

Volwaardige ontwerprichtlijnen

‘Wat ook mee kan spelen, is het feit dat seniorproof wegontwerp een verbijzondering is van de veel bekendere ASVV en Ontwerpwijzer Fietsverkeer,’ stelt SWOV-projectleider Charlotte Bax. ‘Waarbij bijna de helft van de onderzochte gemeenten aangaf dat het “slechts om ontwerpsuggesties” gaat. Misschien moeten we toe naar volwaardige, en uitgebreidere, ontwerprichtlijnen voor ouderen.’

Frans Heijnis van CROW zegt hierover: ‘Seniorproof wegontwerp staat of valt met de bereidheid van de wegbeheerder om de bestaande kennis toe te passen. Het is vooral een politieke keuze. We zijn het eens met de opmerking van SWOV om kennis zoveel mogelijk te integreren in de standaardwerken van CROW zoals de ASVV of de Ontwerpwijzer Fietsverkeer.’

‘Voor CROW is de oudere verkeersdeelnemer een speerpunt in haar activiteiten. Ook voor de komende jaren. Belangrijk voor de oudere verkeersdeelnemer is de inwerkingtreding van het VN-verdrag Rechten voor mensen met een beperking. De vrijblijvendheid rond het onderwerp is met de ratificatie van dit verdrag voorbij.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.