Bierfiets niet meer welkom in centrum van Amsterdam

De bierfiets mag vanaf deze maand worden geweerd uit het centrum van Amsterdam. Dat oordeelt de rechter. Die is het met de gemeente eens dat de combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum een verbod op groepsfietsen in het centrum rechtvaardigt. Eerder wees de rechter een verbod nog af.

9 juli vorig jaar besloot de gemeenteraad van Amsterdam dat de bierfiets vanaf 1 januari 2017 niet meer in de binnenstad mag komen. Vier bierfietsexploitanten spanden vervolgens een rechtszaak aan. 6 december vorig jaar deed de rechter uitspraak. Die oordeelde toen dat de gemeente Amsterdam het verbod onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente met meer motivatie over de brug te komen en om het verbod 1 november 2017 in te laten gaan. Zo zouden exploitanten de tijd hebben om huurovereenkomsten met stallingslocaties in de binnenstad op te zeggen. Dat leidde tot een nieuwe rechtszaak. Die was 31 oktober.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente alle belangen op de juiste manier heeft afgewogen en het verbod voldoende heeft gemotiveerd. Zo is nader toegelicht dat de overlast van de bierfietsen – waaronder geschreeuw, openbare dronkenschap en wildplassen – zich concentreert in een heel druk gedeelte van de stad en daardoor ook de openbare orde raakt. Daarnaast is een onderdeel van de motivatie van de gemeente dat de bierfiets een traag en log vervoersmiddel is dat regelmatig opstoppingen veroorzaakt. Het geschetste beeld wordt bevestigd door het aantal overlastmeldingen dat bij de gemeente is binnengekomen.

Verkeershinder

De rechtbank is het met de gemeente eens dat de combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum een verbod op groepsfietsen in het centrum rechtvaardigt. Hoewel het begrijpelijk is dat het verbod grote financiële consequenties heeft voor de exploitanten, ziet de rechtbank hierin geen reden om het verbod niet in te kunnen stellen.
De exploitanten vinden een verbod te drastisch. Volgens hen zijn er andere mogelijkheden om de overlast terug te dringen, zoals strengere handhaving, het instellen van een alcoholverbod of het creëren van een afgebakende route of corridor die de bierfietsen zouden kunnen gebruiken om het centrum uit te rijden. Een verbod, zo stellen ze, betekent voor hen waarschijnlijk een faillissement.

De zaak speelt al langer. Sinds 2014 heeft de gemeente geprobeerd met de exploitanten van bierfietsen afspraken te maken over het zelf terugdringen van overlast. De exploitanten hebben verschillende maatregelen getroffen. De overlast verminderde even, maar nam later weer flink toe.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Bierfiets niet meer welkom in centrum van Amsterdam - VerkeersNet

Bierfiets niet meer welkom in centrum van Amsterdam

De bierfiets mag vanaf deze maand worden geweerd uit het centrum van Amsterdam. Dat oordeelt de rechter. Die is het met de gemeente eens dat de combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum een verbod op groepsfietsen in het centrum rechtvaardigt. Eerder wees de rechter een verbod nog af.

9 juli vorig jaar besloot de gemeenteraad van Amsterdam dat de bierfiets vanaf 1 januari 2017 niet meer in de binnenstad mag komen. Vier bierfietsexploitanten spanden vervolgens een rechtszaak aan. 6 december vorig jaar deed de rechter uitspraak. Die oordeelde toen dat de gemeente Amsterdam het verbod onvoldoende had gemotiveerd. Daarop besloot de gemeente met meer motivatie over de brug te komen en om het verbod 1 november 2017 in te laten gaan. Zo zouden exploitanten de tijd hebben om huurovereenkomsten met stallingslocaties in de binnenstad op te zeggen. Dat leidde tot een nieuwe rechtszaak. Die was 31 oktober.

De rechtbank oordeelt dat de gemeente alle belangen op de juiste manier heeft afgewogen en het verbod voldoende heeft gemotiveerd. Zo is nader toegelicht dat de overlast van de bierfietsen – waaronder geschreeuw, openbare dronkenschap en wildplassen – zich concentreert in een heel druk gedeelte van de stad en daardoor ook de openbare orde raakt. Daarnaast is een onderdeel van de motivatie van de gemeente dat de bierfiets een traag en log vervoersmiddel is dat regelmatig opstoppingen veroorzaakt. Het geschetste beeld wordt bevestigd door het aantal overlastmeldingen dat bij de gemeente is binnengekomen.

Verkeershinder

De rechtbank is het met de gemeente eens dat de combinatie van verkeershinder, overlastgevend gedrag en het drukke stadscentrum een verbod op groepsfietsen in het centrum rechtvaardigt. Hoewel het begrijpelijk is dat het verbod grote financiële consequenties heeft voor de exploitanten, ziet de rechtbank hierin geen reden om het verbod niet in te kunnen stellen.
De exploitanten vinden een verbod te drastisch. Volgens hen zijn er andere mogelijkheden om de overlast terug te dringen, zoals strengere handhaving, het instellen van een alcoholverbod of het creëren van een afgebakende route of corridor die de bierfietsen zouden kunnen gebruiken om het centrum uit te rijden. Een verbod, zo stellen ze, betekent voor hen waarschijnlijk een faillissement.

De zaak speelt al langer. Sinds 2014 heeft de gemeente geprobeerd met de exploitanten van bierfietsen afspraken te maken over het zelf terugdringen van overlast. De exploitanten hebben verschillende maatregelen getroffen. De overlast verminderde even, maar nam later weer flink toe.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.