Onderzoek: snelfietsroute uitrusten met speciale wegmarkering en bewegwijzering

Bron: de Loendersloot Groep/Provincie Utrecht

De nieuw te ontwikkelen snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort moet uitgerust worden met speciale wegmarkering en bewegwijzering. Dat bevordert de veiligheid en het comfort van fietsers. Verschillende verkeersexperts concluderen dat in een onderzoek voor de provincie Utrecht. Onlangs liet de provincie Noord-Brabant al speciale bewegwijzering ontwerpen voor een snelfietsroute.

Bij het onderzoek zijn betrokken: Bas Hendriksen, adviseur fietsbeleid bij de Loendersloot Groep, Mariette Pol, verkeerspycholoog bij Keuzeweg en Robert Galjaard van Van Rens Mobiliteit. Op basis van een grondige studie doen zij aanbevelingen voor de snelfietsroute die tussen Utrecht en Amersfoort moet komen. Die moet in 2022 klaar zijn, is de bedoeling.

Ernstige verkeersongevallen

De aanleiding voor de aanpassingen is het groeiende aantal fietsers dat betrokken raakt bij ernstige verkeersongevallen. En het hoge aandeel eenzijdige ongevallen in dat aantal. Volgens de onderzoekers is bij meer dan de helft de fietsongelukken geen andere verkeersdeelnemer betrokken. Deze fietsers komen bijvoorbeeld in aanraking met obstakels of raken van de weg af, al dan niet als gevolg van slecht zicht in de donkere uren.

Om hier iets tegen te doen, stellen de onderzoekers voor om de snelfietsroute uit te rusten met een constante kantmarkering en een dubbele asmarkering. Die asmarkering zou bovendien veel langere strepen moeten hebben dan tot nu toe gebruikelijk is. Bij kruisingen moeten tussen beide asmarkeringen een blauwe strook en twee grote richtingspeilen komen.

De nieuwe wegmarkering moet fietsers helpen om het verloop en de indeling van het fietspad goed te kunnen overzien. Zeker in bosgebieden, waar niet of nauwelijks straatverlichting brandt.

Innovaties

Ook ten aanzien van de bewegwijzering stellen de onderzoekers innovaties voor: naast de bestaande handwegwijzers komen er voorwegwijzers (voor het kruispunt) en doelenborden (na het kruispunt). De borden moeten ook aanzienlijk groter worden dan nu het geval is en bovendien moet de leesbaarheid ervan verbeteren.

Met de nieuwe bewegwijzering kunnen weggebruikers beter zien waar zij zich bevinden en zo hun vervolgroute makkelijk bepalen, is de verwachting.

Ook de provincie Brabant heeft onderzoek uit laten voeren naar bewegwijzering op een snelfietsroute. Het gaat om het nieuw aan te leggen tracé tussen Tilburg en Waalwijk. Bureau Mijksenaar, onder meer bekend van de bewegwijzering op vliegvelden, kwam met twee verschillende concepten. Bij alle ontwerpen is onder meer rekening gehouden met formaat, plaatsing, tekstgrootte, contrast en leesafstanden.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Onderzoek: snelfietsroute uitrusten met speciale wegmarkering en bewegwijzering - VerkeersNet

Onderzoek: snelfietsroute uitrusten met speciale wegmarkering en bewegwijzering

Bron: de Loendersloot Groep/Provincie Utrecht

De nieuw te ontwikkelen snelfietsroute tussen Utrecht en Amersfoort moet uitgerust worden met speciale wegmarkering en bewegwijzering. Dat bevordert de veiligheid en het comfort van fietsers. Verschillende verkeersexperts concluderen dat in een onderzoek voor de provincie Utrecht. Onlangs liet de provincie Noord-Brabant al speciale bewegwijzering ontwerpen voor een snelfietsroute.

Bij het onderzoek zijn betrokken: Bas Hendriksen, adviseur fietsbeleid bij de Loendersloot Groep, Mariette Pol, verkeerspycholoog bij Keuzeweg en Robert Galjaard van Van Rens Mobiliteit. Op basis van een grondige studie doen zij aanbevelingen voor de snelfietsroute die tussen Utrecht en Amersfoort moet komen. Die moet in 2022 klaar zijn, is de bedoeling.

Ernstige verkeersongevallen

De aanleiding voor de aanpassingen is het groeiende aantal fietsers dat betrokken raakt bij ernstige verkeersongevallen. En het hoge aandeel eenzijdige ongevallen in dat aantal. Volgens de onderzoekers is bij meer dan de helft de fietsongelukken geen andere verkeersdeelnemer betrokken. Deze fietsers komen bijvoorbeeld in aanraking met obstakels of raken van de weg af, al dan niet als gevolg van slecht zicht in de donkere uren.

Om hier iets tegen te doen, stellen de onderzoekers voor om de snelfietsroute uit te rusten met een constante kantmarkering en een dubbele asmarkering. Die asmarkering zou bovendien veel langere strepen moeten hebben dan tot nu toe gebruikelijk is. Bij kruisingen moeten tussen beide asmarkeringen een blauwe strook en twee grote richtingspeilen komen.

De nieuwe wegmarkering moet fietsers helpen om het verloop en de indeling van het fietspad goed te kunnen overzien. Zeker in bosgebieden, waar niet of nauwelijks straatverlichting brandt.

Innovaties

Ook ten aanzien van de bewegwijzering stellen de onderzoekers innovaties voor: naast de bestaande handwegwijzers komen er voorwegwijzers (voor het kruispunt) en doelenborden (na het kruispunt). De borden moeten ook aanzienlijk groter worden dan nu het geval is en bovendien moet de leesbaarheid ervan verbeteren.

Met de nieuwe bewegwijzering kunnen weggebruikers beter zien waar zij zich bevinden en zo hun vervolgroute makkelijk bepalen, is de verwachting.

Ook de provincie Brabant heeft onderzoek uit laten voeren naar bewegwijzering op een snelfietsroute. Het gaat om het nieuw aan te leggen tracé tussen Tilburg en Waalwijk. Bureau Mijksenaar, onder meer bekend van de bewegwijzering op vliegvelden, kwam met twee verschillende concepten. Bij alle ontwerpen is onder meer rekening gehouden met formaat, plaatsing, tekstgrootte, contrast en leesafstanden.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.