Deelfiets maakt rentree in Amsterdam, maar krijgt niet meer alle vrijheid

De deelfiets krijgt een tweede kans in Amsterdam. Het stadsbestuur kondigt een proef aan van drie jaar met maximaal drie deelfietsaanbieders. Ze worden onderworpen aan duidelijke regels, zodat de overlast tijdens afgelopen zomermaanden zich niet herhaalt.

Reden voor het hernieuwde introductie is het geloof van het stadsbestuur in de deelfiets: hij bevordert beweging, houdt de stad bereikbaar en staat weinig stil. Maar dat gaat alleen gebeuren als de gemeente duidelijke eisen stelt, is de overtuiging. Afgelopen zomer deed de deelfiets zijn intrede in de stad en in korte tijd stonden steeds meer fietsen op steeds meer plekken.

Kwaliteit

Het stadsbestuur kiest nu bewust voor maximaal drie deelfietsaanbieders, om zo het aantal deelfietsen in de stad te kunnen beperken. De partijen worden geselecteerd op kwaliteit. De gemeente gaat onder andere punten toekennen aan de kwaliteit van de fiets.

Een aanbieder mag in de proefperiode maximaal 3.000 deelfietsen uitlenen. En het bedrijf moet ervoor zorgen dat de fietsen minimaal vier maal per dag gebruikt worden. Zo staan er niet teveel fietsen onnodig stil. De gemeente verwacht daarom dat een aanbieder start met tussen de 1.000 en 1.500 fietsen en dat aantal langzaamaan laat groeien. Tegelijk wil de gemeente dat de beperking deelfietsaanbieders niet te zuinig maakt: er moeten altijd fietsen beschikbaar zijn.

Evaluatie

De deelfietsaanbieder krijgt een vergunning voor twee jaar. Daarna kan de gemeente die met één jaar verlengen. Na één jaar volgt een evaluatie. Daarbij let de gemeente onder andere op mogelijke negatieve effecten als drukte, klachten en overtredingen. De proef duurt maximaal drie jaar, omdat het stadsbestuur wil leren van het gebruik en waar nodig het beleid wil kunnen aanpassen.

In principe geldt dat gebruikers hun fiets overal in de stad kunnen parkeren volgens de geldende parkeerregels. Behalve in de drukste gebieden van de stad. Want daar leidt het volgens de gemeente tot een te grote druk op de openbare ruimte.

Parkeerverbod

Deelfietsen mogen daar alleen worden geparkeerd op de daarvoor aangewezen plekken. Daarbuiten geldt een parkeerverbod voor deelfietsen. Waar mogelijk worden de deelfietsen geparkeerd in een speciale inpandige fietsenstallingen.

Maar er wordt ook nagedacht om autoparkeerplekken om te vormen tot fietsparkeerplekken. Met het omvormen van twee autoparkeerplekken moet er ruimte komen voor ongeveer twintig deelfietsen.

Deelbakfietsen

De proef heeft niet alleen betrekking op deelfietsen, maar ook op deelbromfietsen en deelbakfietsen. De gemeente wil voor de periode van twee jaar aan maximaal twee aanbieders een vergunning verlenen voor elk 250 zero emissie-deelbromfietsen. En maximaal twee deelbakfietsaanbieders moeten een vergunning krijgen voor elk 25 deelbankfietsen.

Het nieuwe beleid is nog niet helemaal definitief. Het stadsbestuur wil het voorleggen aan Amsterdammers en andere belanghebbenden. Inspreken kan van 22 december 2017 tot en met 16 februari 2018.

Onderwerpen: ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.