Wageningen laat speed-pedelecs toe op fietspaden binnen bebouwde kom

De gemeente Wageningen is de eerste gemeente die de speed-pedelecs op een aantal fietspaden binnen de bebouwde kom toestaat. Dit in aansluiting op een verkeersbesluit van de provincie Gelderland van afgelopen najaar. De gemeente en provincie verwachten dat dit de verkeersveiligheid ten goede komt. Belangrijk is dan wel dat gebruikers van een speed-pedelec hun snelheid matigen.

Een speed-pedelec is een elektrische fiets die een maximumsnelheid van 45 kilometer per uur kan bereiken. Sinds 1 januari vorig jaar is nieuwe wetgeving voor de speed-pedelec van kracht en valt de speed-pedelec onder de categorie bromfiets. Tot die tijd gold de speed-pedelec (tijdelijk) als snorfiets. Volgens de nieuwe wetgeving is de speed-pedelec-rijder verplicht een helm te dragen en – wanneer er geen fiets-/bromfietspad is – verplicht om op de rijbaan te rijden.

Inventarisatie

De provincie Gelderland kon zich weliswaar vinden in de afweging waarop de wetswijziging is gebaseerd, maar heeft wel aanvullend onderzoek gedaan naar de veiligheid van de speed-pedelec als deze op de hoofdrijbaan komt. Op basis daarvan heeft de provincie een nieuw verkeersbesluit gemaakt. Dat is afgelopen najaar van kracht geworden.

Overigens concludeerde de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid in diezelfde periode dat de speedpedelecrijder zich – ook met helm – niet veilig voelt op de rijbaan. En dat hij een aanzienlijk deel van de afstand op het fietspad rijdt, waar hij eigenlijk de rijbaan zou moeten kiezen.

Gelderland heeft gelijk het van kracht worden van het nieuwe verkeersbesluit speed-pedelecs toegestaan op enkele van haar fietspaden. Het eerste waar dit mogelijk was, was de langs de Mansholtlaan (de N781).

Toestemming

Daarna is in samenwerking met de Fietsersbond Wageningen geïnventariseerd waar speed-pedelec-gebruikers toestemming kunnen krijgen om binnen de bebouwde kom fietsen. De fietspaden zijn te herkennen aan borden die onder de fietsborden hangen met de tekst ‘speed-pedelec toegestaan’.

Door de ‘gewone’ fietspaden open te stellen, wil de gemeente speed-pedelec-gebruikers de meest passende keuze voor de omstandigheden bieden. “Net als bij racefietsers kunnen de fietsomstandigheden sterk variëren, zoals bijvoorbeeld de drukte op de weg, de eigen kracht, de wind en het weer”, laat verkeerswethouder verkeer Han ter Maat weten.

Keuze

“Soms hebben racefietsers de keus tussen de autorijbaan en het fietspad. Wanneer zij kiezen om van het fietspad gebruik te maken, dan passen zij zich redelijk goed aan het overige fietsverkeer aan. Nog meer dan bij racefietsers, variëren de omstandigheden voor speed-pedelec-fietsers door onder andere de stroomvoorraad in de accu en toegepaste ondersteuning.”

De provincie is van plan de maatregel voor de speed-pedelecs te evalueren. De gemeente Wageningen wil daar zo veel mogelijk op aansluiten.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.