Nieuwe raadsleden omarmen fietsvriendelijke maatregelen

Raadsleden zijn positief over de fiets en omarmen maatregelen die ten goede komen aan fietsers. Dat blijkt uit een enquête van de Fietsersbond onder ruim 1100 (kandidaat) gemeenteraadsleden. De belangenorganisatie verwacht op basis van de uitkomsten dat gemeenten komende raadsperiode een stuk fietsvriendelijker worden.

61 procent onderschrijft de Fietsersbond-campagne ’30 is het nieuwe 50′. Hierin wordt gepleit om op meer wegen de maximumsnelheid te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. 25 procent van de ondervraagden is het deels eens met de campagne, 14 procent is het oneens.

Snelfietsroutes

Nieuwe snelfietsroutes aanleggen tussen woon- en werklocaties ziet 87 procent wel zitten. 92 procent wil dat er een gemeentelijk fietsbeleidsplan komt, met concrete (infrastructurele) maatregelen en een meerjarenplanning. Zeven op de tien respondenten wil bovendien dat daar een apart gemeentelijk fietsbudget voor beschikbaar gesteld wordt. Zo hoeven fietsmaatregelen niet meer om voorrang te strijden met auto- en OV-maatregelen.

Eveneens 92 procent van de respondenten ziet fietsbeleid bovendien als meer dan alleen onderdeel van het verkeersbeleid. Wat hen betreft is het zeker ook een belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld het klimaat- en het gezondheidsbeleid.

Fietsdiefstalpreventie

Iets meer dan de helft vindt dat de snorscooter van het fietspad af moet, eenzelfde percentage wil dat de gemeente meer doet aan fietsdiefstalpreventie. Slechts één op de zes respondenten is van mening dat de speedpedelec op het fietspad thuishoort, 51 is er op tegen.

Tenslotte vindt 30 procent van de respondenten dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van fietslessen aan scholieren, nieuwkomers en senioren, een beeld dat onlangs bevestigd werd door een onderzoek van de provincie Utrecht.

Vanzelfsprekend

De nieuwe raadsleden zijn dus in grote meerderheid voor beter fietsbeleid. “Fietsen wordt niet meer als iets vanzelfsprekends gezien, maar als een belangrijk thema waar in geïnvesteerd moet worden”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, in een verklaring.

Dit was de eerste maal dat de Fietsersbond kandidaatraadsleden heeft bevraagd. De enquête vroeg hun mening aan de hand van twaalf stellingen over uiteenlopende fietsonderwerpen. 1133 kandidaat-raadsleden hebben de enquête tussen afgelopen 21 februari en 11 maart ingevuld. De kandidaten waren afkomstig uit alle provincies en behoorden tot zowel landelijke als lokale partijen. Tweederde van de kandidaten stond bij de eerste vijf kandidaten op de kieslijst van hun partij.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Nieuwe raadsleden omarmen fietsvriendelijke maatregelen - VerkeersNet

Nieuwe raadsleden omarmen fietsvriendelijke maatregelen

Raadsleden zijn positief over de fiets en omarmen maatregelen die ten goede komen aan fietsers. Dat blijkt uit een enquête van de Fietsersbond onder ruim 1100 (kandidaat) gemeenteraadsleden. De belangenorganisatie verwacht op basis van de uitkomsten dat gemeenten komende raadsperiode een stuk fietsvriendelijker worden.

61 procent onderschrijft de Fietsersbond-campagne ’30 is het nieuwe 50′. Hierin wordt gepleit om op meer wegen de maximumsnelheid te verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. 25 procent van de ondervraagden is het deels eens met de campagne, 14 procent is het oneens.

Snelfietsroutes

Nieuwe snelfietsroutes aanleggen tussen woon- en werklocaties ziet 87 procent wel zitten. 92 procent wil dat er een gemeentelijk fietsbeleidsplan komt, met concrete (infrastructurele) maatregelen en een meerjarenplanning. Zeven op de tien respondenten wil bovendien dat daar een apart gemeentelijk fietsbudget voor beschikbaar gesteld wordt. Zo hoeven fietsmaatregelen niet meer om voorrang te strijden met auto- en OV-maatregelen.

Eveneens 92 procent van de respondenten ziet fietsbeleid bovendien als meer dan alleen onderdeel van het verkeersbeleid. Wat hen betreft is het zeker ook een belangrijk onderdeel van bijvoorbeeld het klimaat- en het gezondheidsbeleid.

Fietsdiefstalpreventie

Iets meer dan de helft vindt dat de snorscooter van het fietspad af moet, eenzelfde percentage wil dat de gemeente meer doet aan fietsdiefstalpreventie. Slechts één op de zes respondenten is van mening dat de speedpedelec op het fietspad thuishoort, 51 is er op tegen.

Tenslotte vindt 30 procent van de respondenten dat de gemeente verantwoordelijk is voor het organiseren van fietslessen aan scholieren, nieuwkomers en senioren, een beeld dat onlangs bevestigd werd door een onderzoek van de provincie Utrecht.

Vanzelfsprekend

De nieuwe raadsleden zijn dus in grote meerderheid voor beter fietsbeleid. “Fietsen wordt niet meer als iets vanzelfsprekends gezien, maar als een belangrijk thema waar in geïnvesteerd moet worden”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, in een verklaring.

Dit was de eerste maal dat de Fietsersbond kandidaatraadsleden heeft bevraagd. De enquête vroeg hun mening aan de hand van twaalf stellingen over uiteenlopende fietsonderwerpen. 1133 kandidaat-raadsleden hebben de enquête tussen afgelopen 21 februari en 11 maart ingevuld. De kandidaten waren afkomstig uit alle provincies en behoorden tot zowel landelijke als lokale partijen. Tweederde van de kandidaten stond bij de eerste vijf kandidaten op de kieslijst van hun partij.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.