Start onderzoek naar dode hoek detectie- en signaleringssystemen

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat treft een aantal maatregelen om het aantal dode hoek slachtoffers in Nederland nog verder terug te dringen. Eén van die maatregelen is het onderzoeken van systemen die kwetsbare verkeersdeelnemers kunnen detecteren. In navolging hierop startte Connekt afgelopen november in opdracht van het ministerie een onderzoek naar dode hoek detectie- en signaleringssystemen – afgekort DDSS.

Doel van het onderzoek is het vergaren van kennis. Kennis over zowel de gedragscomponent van de chauffeur en de kwetsbare verkeersdeelnemers in deze situatie, als van innovatieve detectie en signaleringssystemen als van de interactie tussen systemen, chauffeur en de omgeving. Het onderzoek zal naar verwachting eind 2010 afgerond zijn.

Het DDSS-onderzoek bestaat uit het inventariseren van de mogelijke manieren om aan de hand van sensoren en systemen kwetsbare verkeersdeelnemers in de dode hoek, maar ook vóór de (vracht)auto te detecteren en te waarschuwen en het definiëren van de gewenste vervolgacties na het detecteren van een kwetsbare verkeersdeelnemer. Het gaat hierbij om het bekijken van mogelijkheden als: (1) signalen aan de kwetsbare verkeersdeelnemers, (2) signalen aan de (vracht)auto chauffeurs en (3) mogelijk autonome (noodstop) acties door het voertuig zelf.
In de komende tijd zal Connekt partijen actief gaan benaderen om aan dit onderzoek mee te doen. Organisaties, nationaal én internationaal, die direct betrokkenen zijn bij dit onderwerp, worden uitgenodigd het onderzoek te versterken.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.