‘Elke euro aan fietsstimulering levert bijna 2 euro aan baten op’

Met probeeracties, aanschafkortingen en beloningen heeft het project Fietsimpuls van Maastricht Bereikbaar Zuid-Limburgers zes jaar lang gestimuleerd om vaker de fiets naar het werk te pakken. En met succes. Elke euro aan fietsstimulering levert bijna twee euro op. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Decisio.

In samenwerking met Decisio heeft Maastricht Bereikbaar de bereikbaarheidseffecten, gezondheidseffecten, veiligheidseffecten en duurzaamheidseffecten gewaardeerd en afgezet tegen de kosten. Een primeur in Nederland, stellen de partijen. Dit is het eerste fietsstimuleringsproject zonder infra waarvoor na afloop een maatschappelijke kosten-batenanalyse is uitgevoerd.

Verkeersveiligheid

Kijken ze naar de kosten, dan wijzen de onderzoekers op de directe kosten van het project zelf. Maar ook naar de verkeersveiligheid. Dit komt doordat autorijden gemiddeld veiliger is dan fietsen in deze regio, verklaren ze. Een modal shift van auto naar fiets leidt dus tot negatieve verkeersveiligheidseffecten. Dit is overigens een theoretisch uitgangspunt waarvan ze uitgegaan zijn. In de praktijk zijn deze effecten volgens hen “misschien niet aan de orde”.

De maatschappelijke baten zijn hoger en zijn vooral het gevolg van positieve gezondheidseffecten, blijkt uit het rapport. Het gaat om een verhoogde arbeidsproductiviteit, minder zorgkosten, een verlaagde ziektelast en een verlengde levensduur. Daarnaast worden relatief veel baten behaald door een betere doorstroming van het autoverkeer, stellen de onderzoekers. Minder auto’s op de weg leidt tot minder voertuigverliesuren en daarmee tot een positief effect voor het autoverkeer.

Probeeracties

Fietsimpuls heeft zes jaar gelopen. Het project had als doel werkgevers in Zuid-Limburg te stimuleren hun werknemers structureel meer op de fiets te krijgen. In samenwerking met 50 werkgevers en 40 rijwielhandelaren en een budget van 3,5 miljoen euro zijn zij met probeeracties, aanschafkortingen en beloningen gestimuleerd om structureel vaker de fiets en e-bike naar het werk te pakken.

De resultaten zijn elk jaar bijgehouden en laten volgens de partijen zien dat in 2017 ruim 1.600 spitsmijdingen per dag zijn bereikt, wat goed is voor zo’n 8,5 miljoen extra fietskilometers per jaar.

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.