Fietsenstalling Tilburg CS FOTO VerkeersNet

Tweede etappe Tour de Force moet fietsgebruik boost geven

Fietsveiligheid, betere koppeling tussen de fiets en het station, meer ruimte voor de fiets in de stad, fietsen aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers. Deze ingrediënten maken zeker onderdeel uit van de tweede etappe: de Schaalsprong Fiets, benadrukt Henk Brink, voorzitter van Tour de Force. Het publiek-private samenwerkingsverband dat zich inzet voor sterker fietsbeleid in Nederland, is druk bezig met het opstellen van de nieuwe lijst met doelstellingen en wil die 27 mei presenteren. Doel is het fietsgebruik een boost geven. Brink, tevens gedeputeerde vervoer in Drenthe, licht de plannen toe.

Voor het opstellen van een tweede etappe zijn verschillende redenen, vertelt Brink. Op het ministerie en bij de staatssecretaris leeft de behoefte om het gebruik van de fiets een boost te geven – en dat is in lijn met de doelstelling van Tour de Force. Er komen verkiezingen aan voor de provinciale staten en die spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de fiets. Bovendien was het tijd om als Tour de Force weer een nieuwe ambitie te formuleren.

Financieren

Het samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten heeft nu een pamflet opgesteld. Enkele kernzinnen.”20 procent meer fietskilometers in tien jaar”. En: “De fiets moet een “vanzelfsprekende keuze” worden voor verplaatsingen tot 15 kilometer, zowel financieel, ruimtelijk als organisatorisch. En: belangrijk is het “herinrichten van straten om ruimte te geven aan het groeiende fietsgebruik en de diversiteit aan fietsen en fietsers” en het “bereiken van meer nieuwe fietsers.”

De bedoeling is, zegt Brink, om de punten hieruit te concretiseren en om tot de tweede etappe: de Schaalsprong Fiets te komen. “Je kunt doelstellingen formuleren, maar de grote vraag is: hoe bereik je die? Wat is daar voor nodig. En hoe ga je dit financieren? Daar moet je het met elkaar over hebben.” 27 mei aanstaande moet die nieuwe etappe af zijn, is de bedoeling.

Speed pedelec

Formuleren van concrete punten die zeker meegenomen moeten worden vindt Brink nog ‘een beetje te vroeg’. Maar in het algemeen kan hij wel wat zeggen. “Ik denk aan meer ruimte voor de fiets. Fietsveiligheid zal ook onderdeel zijn. En we zijn ook zeker blij met fiscale maatregelen om de fiets aantrekkelijker te maken. De fiets kan een belangrijke rol spelen bij de verstedelijkingsopgave, draagt ook bij aan een beter klimaat en zorgt ervoor dat mensen gezonder blijven.”

Brink wijst ook op de gevolgen van ‘de fietsrevolutie’. “De fiets bestaat al honderd jaar, maar de elektrische fiets, de speed pedelec zijn iets van de laatste jaren. Ik ben een fietser en zie de aantallen hand over hand toenemen. Dat betekent ook iets voor onze infrastructuur, voor de veiligheid op het fietspad. Als bestuurder, als wegbeheerder moet je hierop inspelen”

Er moet volgens hem ook aandacht zijn voor de ontwikkelingen op het platteland. “Ik zie hier krimpgebieden: scholen sluiten soms, sportverenigingen gaan samen, dorpshuizen verhuizen naar andere dorpen. Dat vraagt om veilige fietsroutes.”

Stallingen

Maar vergeet ook niet het woon-werkverkeer, zegt hij. Hij wijst op een journaal-uitzending vorige week. “De gemiddelde woon-werk-afstand in Zuid-Holland is meer dan 20 kilometer. Dat vond ik best veel.” Hier is veel winst te behalen, stelt hij. “Hoe zorg je voor goede fietsverbindingen? Hoe knoop je de fiets en de stations aan elkaar? Hier ligt een grote uitdaging. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er liggen zoveel uitdagingen. Die gaan we met elkaar vertalen en dat moet leiden tot een nieuwe fietsagenda.”

De eerste etappe, met de Nationale Agenda Fiets, is in 2015 geformuleerd. Centraal staan negen doelen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Enkele voorbeelden: Het Rijk heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer stallingen en routes voor fietsers. Provincies, vervoerregio’s en gemeenten hebben nog eens 250 miljoen euro geïnvesteerd om een groot aantal concrete projecten te realiseren.

Fietsklimaat

Tour de Force heeft een datadeal tot stand gebracht, zodat innovatieve diensten het fietsgebruik kunnen vergemakkelijken en verzakelijken. Er is een nieuwe regeling voor de leasefiets. En er ligt een leidraad deelfietsbeleid.

Brink is vooral te spreken twee dingen. De eerste is samenwerking. “Je kunt het niet alleen. Ik denk dat Tour de Force een mooie verbinding is tussen alle clubs en ambities.” Hij is ook enthousiast over de groeiende belangstelling voor fiets. “Op het ministerie is veel aandacht voor de fiets. De maatschappij heeft veel aandacht voor de fiets. Daar ben ik blij om. Misschien nog wel belangrijker dan het behalen van je doelen is dat je een klimaat ontwikkelt waarin de fiets een belangrijk vervoersmiddel is. Dan komt de rest vanzelf.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Tweede etappe Tour de Force moet fietsgebruik boost geven - VerkeersNet
Fietsenstalling Tilburg CS FOTO VerkeersNet

Tweede etappe Tour de Force moet fietsgebruik boost geven

Fietsveiligheid, betere koppeling tussen de fiets en het station, meer ruimte voor de fiets in de stad, fietsen aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers. Deze ingrediënten maken zeker onderdeel uit van de tweede etappe: de Schaalsprong Fiets, benadrukt Henk Brink, voorzitter van Tour de Force. Het publiek-private samenwerkingsverband dat zich inzet voor sterker fietsbeleid in Nederland, is druk bezig met het opstellen van de nieuwe lijst met doelstellingen en wil die 27 mei presenteren. Doel is het fietsgebruik een boost geven. Brink, tevens gedeputeerde vervoer in Drenthe, licht de plannen toe.

Voor het opstellen van een tweede etappe zijn verschillende redenen, vertelt Brink. Op het ministerie en bij de staatssecretaris leeft de behoefte om het gebruik van de fiets een boost te geven – en dat is in lijn met de doelstelling van Tour de Force. Er komen verkiezingen aan voor de provinciale staten en die spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van de fiets. Bovendien was het tijd om als Tour de Force weer een nieuwe ambitie te formuleren.

Financieren

Het samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten heeft nu een pamflet opgesteld. Enkele kernzinnen.”20 procent meer fietskilometers in tien jaar”. En: “De fiets moet een “vanzelfsprekende keuze” worden voor verplaatsingen tot 15 kilometer, zowel financieel, ruimtelijk als organisatorisch. En: belangrijk is het “herinrichten van straten om ruimte te geven aan het groeiende fietsgebruik en de diversiteit aan fietsen en fietsers” en het “bereiken van meer nieuwe fietsers.”

De bedoeling is, zegt Brink, om de punten hieruit te concretiseren en om tot de tweede etappe: de Schaalsprong Fiets te komen. “Je kunt doelstellingen formuleren, maar de grote vraag is: hoe bereik je die? Wat is daar voor nodig. En hoe ga je dit financieren? Daar moet je het met elkaar over hebben.” 27 mei aanstaande moet die nieuwe etappe af zijn, is de bedoeling.

Speed pedelec

Formuleren van concrete punten die zeker meegenomen moeten worden vindt Brink nog ‘een beetje te vroeg’. Maar in het algemeen kan hij wel wat zeggen. “Ik denk aan meer ruimte voor de fiets. Fietsveiligheid zal ook onderdeel zijn. En we zijn ook zeker blij met fiscale maatregelen om de fiets aantrekkelijker te maken. De fiets kan een belangrijke rol spelen bij de verstedelijkingsopgave, draagt ook bij aan een beter klimaat en zorgt ervoor dat mensen gezonder blijven.”

Brink wijst ook op de gevolgen van ‘de fietsrevolutie’. “De fiets bestaat al honderd jaar, maar de elektrische fiets, de speed pedelec zijn iets van de laatste jaren. Ik ben een fietser en zie de aantallen hand over hand toenemen. Dat betekent ook iets voor onze infrastructuur, voor de veiligheid op het fietspad. Als bestuurder, als wegbeheerder moet je hierop inspelen”

Er moet volgens hem ook aandacht zijn voor de ontwikkelingen op het platteland. “Ik zie hier krimpgebieden: scholen sluiten soms, sportverenigingen gaan samen, dorpshuizen verhuizen naar andere dorpen. Dat vraagt om veilige fietsroutes.”

Stallingen

Maar vergeet ook niet het woon-werkverkeer, zegt hij. Hij wijst op een journaal-uitzending vorige week. “De gemiddelde woon-werk-afstand in Zuid-Holland is meer dan 20 kilometer. Dat vond ik best veel.” Hier is veel winst te behalen, stelt hij. “Hoe zorg je voor goede fietsverbindingen? Hoe knoop je de fiets en de stations aan elkaar? Hier ligt een grote uitdaging. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Er liggen zoveel uitdagingen. Die gaan we met elkaar vertalen en dat moet leiden tot een nieuwe fietsagenda.”

De eerste etappe, met de Nationale Agenda Fiets, is in 2015 geformuleerd. Centraal staan negen doelen. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Enkele voorbeelden: Het Rijk heeft 100 miljoen euro beschikbaar gesteld voor meer stallingen en routes voor fietsers. Provincies, vervoerregio’s en gemeenten hebben nog eens 250 miljoen euro geïnvesteerd om een groot aantal concrete projecten te realiseren.

Fietsklimaat

Tour de Force heeft een datadeal tot stand gebracht, zodat innovatieve diensten het fietsgebruik kunnen vergemakkelijken en verzakelijken. Er is een nieuwe regeling voor de leasefiets. En er ligt een leidraad deelfietsbeleid.

Brink is vooral te spreken twee dingen. De eerste is samenwerking. “Je kunt het niet alleen. Ik denk dat Tour de Force een mooie verbinding is tussen alle clubs en ambities.” Hij is ook enthousiast over de groeiende belangstelling voor fiets. “Op het ministerie is veel aandacht voor de fiets. De maatschappij heeft veel aandacht voor de fiets. Daar ben ik blij om. Misschien nog wel belangrijker dan het behalen van je doelen is dat je een klimaat ontwikkelt waarin de fiets een belangrijk vervoersmiddel is. Dan komt de rest vanzelf.”

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.