‘1,8 miljard euro extra nodig voor groei fietsgebruik in 50 grote steden’

Om ervoor te zorgen dat het aantal fietskilometers in 2027 met 20 procent gestegen is, hebben de vijftig grootste steden in Nederland in een bedrag van 1,8 miljard euro extra nodig. Dat stelt Tour de Force, een partnerschap van overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms dat zich inzet voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De forse groei van het aantal fietskilometers is een speerpunt van het samenwerkingsverband.

Het bedrag, dat gebaseerd is op een schatting, komt volgens de organisaties bovenop de 0,9 miljard euro die de steden de komende 5 jaar al investeren in geplande fietsinfrastructurele maatregelen en bovenop de 0,6 miljard die ze daar in later jaren nog aan toe willen voegen.

Een nieuwe ambitie formuleren, de koppen opnieuw bij elkaar steken, momentum creëren. In deze fase zit Tour de Force nu. Momenteel heeft het samenwerkingsverband als leidraad de Agenda Fiets 2017-2020, ook wel bekend als de eerste etappe. Hierin staan negen doelen geformuleerd, waarvan er verschillende inmiddels behaald zijn. De Tour de Force-partners zijn nu bezig met het opstellen van de nieuwe lijst met doelstellingen en wil die 27 mei aanstaande presenteren. Dit wordt de tweede etappe: schaalsprong voor de fiets genoemd.

F10

Fietsveiligheid, betere koppeling tussen de fiets en het station, meer ruimte voor de fiets in de stad, fietsen aantrekkelijk maken voor werkgevers en werknemers, maken hier zeker onderdeel van uit benadrukte voorzitter Henk Brink onlangs tegen deze site. Het overkoepelende doel van Tour de Force is om het aantal fietskilometers tussen 2017 en 2027 met 20 procent te laten groeien.

De afgelopen maanden is onderzocht wat er de komende jaren nog moet gebeuren om een optimaal fietsklimaat in Nederlandse steden te bereiken en zo een schaalsprong mogelijk te maken. Adviesbureau TRIDÉE inventariseerde daarvoor bij negen van de zeventien steden die samenwerken onder de vlag van de F10, welke projecten er moeten worden uitgevoerd voor een optimaal ‘befietsbare’ stad.

Belangrijk bouwsteen

De F10 is een netwerk van bestuurders en ambtenaren van zeventien fietssteden. Het cijfer 10 drukt uit dat de steden gaan voor het rapportcijfer 10. De F10 bestaat uit de steden Amersfoort, Apeldoorn, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, ’s- Hertogenbosch, Houten, Leiden, Maassluis, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De uit het onderzoek volgende financieringsopgave vormt een belangrijke bouwsteen voor de tweede etappe.

De negen onderzochte steden geven volgens Tour de Force in de komende drie tot vijf jaar gemiddeld 31 miljoen euro per stad uit aan geplande infrastructurele maatregelen voor de rijdende fiets en parkerende fiets. De meeste projecten worden voor 40 tot 60 procent uit externe bronnen gefinancierd, zoals provinciale subsidies. Verder ligt er per stad voor de komende jaren nog gemiddeld 24 miljoen euro aan gewenste projecten ‘op de plank’, die nu nog buiten de planning vallen vanwege te weinig budgetten en menskracht.

Doorvertalen

Bovenop deze geplande en gewenste projecten geven de negen onderzochte steden aan dat er voor een echte schaalsprong in fietsgebruik in de periode tot 2027 per stad in ieder geval nog een extra bedrag van gemiddeld 57 miljoen euro aan projecten nodig is. Het gaat dan om maatregelen als het oplossen van grote barrières of ontbrekende schakels in het fietsnetwerk en het bouwen van inpandige en ondergrondse fietsenstallingen. Deze projecten kunnen volgens het onderzoek niet uit de reguliere jaarlijkse geldstromen betaald worden. Vertaalt Tour de Force deze opgave door naar de vijftig grootste steden in Nederland, dan komt daar een bedrag van zo’n 1,8 miljard euro tot 2027 uit.

De F10 roept alle betrokken partijen dan ook op om de fiets – naast auto en openbaar vervoer – als volwaardige oplossing mee te nemen in integrale gebiedsstudies en de investeringen in fietsinfrastructuur volwaardig mee te financieren uit het Mobiliteitsfonds.

Lees ook:

Tweede etappe Tour de Force moet fietsgebruik boost geven

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.