Den Haag gaat voor asfalt fietspaden

De gemeente De Haag is bezig in h oog tempo tegelfietspaden te vervangen door geasfalteerde paden. Tot eind 2010 wordt zeker 44 kilometer tegelfietspad vervangen door asfalt.

Asfalt of tegels? Voor fietsers is het antwoord helder: zij geven de voorkeur aan het comfort van asfalt. Veel gemeenten en provincies kiezen daarom consequent voor asfalt, zoals Utrecht, Enschede en Groningen.
Voor een aantal wegbeheerders is die keus echter niet zo eenduidig. Zij zien toch een aantal onoverkomelijke bezwaren tegen het asfalteren van fietspaden. Aanlegkosten, kabels, gasleidingen en boomwortels zijn de bezwaren die het meest genoemd worden. Volgens het Fietsberaad is dat meestal onterecht. Problemen met leidingen zijn te ondervangen door toepassing van zoab en een geschikte doorlatende fundering. En voor de extra kosten voor eventueel herstel bij reparaties kennen sommige gemeenten speciale regelingen.
Ook Den Haag kiest dus nu voor asfalt. Het college beschouwt de fiets als één van de pijlers voor duurzame mobiliteit in de stad en zet met name in op de aanleg van vrijliggende fietspaden en fietspaden met rood asfalt. Voor het vervangen van tegels door asfalt op de Haagse fietspaden is een totaal budget van circa € 10 miljoen euro beschikbaar. In 2009 werd al ruim 20 kilometer fietspad geasfalteerd, naar verwachting is eind 2010 ruim 44 kilometer fietspad aangepakt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Den Haag gaat voor asfalt fietspaden - VerkeersNet

Den Haag gaat voor asfalt fietspaden

De gemeente De Haag is bezig in h oog tempo tegelfietspaden te vervangen door geasfalteerde paden. Tot eind 2010 wordt zeker 44 kilometer tegelfietspad vervangen door asfalt.

Asfalt of tegels? Voor fietsers is het antwoord helder: zij geven de voorkeur aan het comfort van asfalt. Veel gemeenten en provincies kiezen daarom consequent voor asfalt, zoals Utrecht, Enschede en Groningen.
Voor een aantal wegbeheerders is die keus echter niet zo eenduidig. Zij zien toch een aantal onoverkomelijke bezwaren tegen het asfalteren van fietspaden. Aanlegkosten, kabels, gasleidingen en boomwortels zijn de bezwaren die het meest genoemd worden. Volgens het Fietsberaad is dat meestal onterecht. Problemen met leidingen zijn te ondervangen door toepassing van zoab en een geschikte doorlatende fundering. En voor de extra kosten voor eventueel herstel bij reparaties kennen sommige gemeenten speciale regelingen.
Ook Den Haag kiest dus nu voor asfalt. Het college beschouwt de fiets als één van de pijlers voor duurzame mobiliteit in de stad en zet met name in op de aanleg van vrijliggende fietspaden en fietspaden met rood asfalt. Voor het vervangen van tegels door asfalt op de Haagse fietspaden is een totaal budget van circa € 10 miljoen euro beschikbaar. In 2009 werd al ruim 20 kilometer fietspad geasfalteerd, naar verwachting is eind 2010 ruim 44 kilometer fietspad aangepakt.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.