SWOV pleit voor fietshelm voor jonge fietsers

Fietsers van zes tot veertien jaar zijn vaak bij ernstige ongevallen betrokken. Hoofdletsel, waaronder ernstig hersenletsel, komt relatief veel voor. Het dragen van een fietshelm zou voor deze groep een effectieve maatregel zijn. Bovendien zouden ouders meer bewust gemaakt moeten worden van de positieve werking van de helm. Goede voorlichting is een manier om het dragen van een fietshelm te bevorderen, aldus de SWOV.

Het aantal verkeersslachtoffers onder kinderen tot veertien jaar is de afgelopen decennia aanzienlijk gedaald. In 2005 kwamen 30 kinderen in de genoemde leeftijdscategorie om het leven in het verkeer. Eind jaren tachtig waren dit er nog 120. Deze daling is sterker dan onder andere leeftijdsgroepen. De toegenomen veiligheid kan niet worden toegeschreven aan het feit dat kinderen minder aan het verkeer hebben deelgenomen.
In een uitgebreide analyse van de ongevallen en bestudering van de literatuur heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV de situatie van kinderen in het verkeer geïnventariseerd, bestaande problemen bekeken en mogelijke maatregelen tegen het licht gehouden.
De daling van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden onder kinderen tot veertien jaar is mogelijk het gevolg van een combinatie van maatregelen op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw, infrastructuur, voertuigen, beveiligingsmiddelen, voorlichting en educatie. Vooral het programma Duurzaam Veilig en de inrichting van 30km/uur-gebieden hebben bijgedragen aan de verkeersveiligheid van kinderen. Ook de verbetering van de veiligheid van personenauto’s en een toename in het gebruik van kinderzitjes en autogordels door kinderen hebben waarschijnlijk een bijdrage geleverd.
In het rapport komt naar voren dat kinderen deelnemen aan het verkeer als voetganger, fietser of als passagier in de auto. De meeste slachtoffers, zowel doden als ziekenhuisgewonden, vallen in de genoemde leeftijdscategorie onder de fietsers. Bij de dodelijke slachtoffers onder fietsers zijn motorvoertuigen de belangrijkste botspartner. Vracht- en bestelwagens zijn naar verhouding ook vaak tegenpartij. De SWOV doet in het rapport dan ook de aanbeveling nader onderzoek te doen naar het grote aandeel van vracht- en bestelwagens in het aantal ongevallen bij kinderen. Ook stelt de SWOV voor het speelgedrag van kinderen op straat beter in beeld te brengen, omdat de officiële mobiliteitsgegevens hierin niet voorzien.
Overigens pleitte minister Eurlings eerder dit jaar in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 eveneens voor een – verplichte – fietshelm voor kinderen. Eurlings stelde ook dat een verplichte helm voor àlle fietsers nodig is om het aantal verkeersslachtoffers tot 250 per jaar terug te brengen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.