Deelfietsenbedrijf Blue-bike

Antwerpen heeft plannen voor regionaal e-deelfietsensysteem

Bron: https://delijn.prezly.com/media#

Is een (e-)deelfietssysteem in de gehele Antwerpse vervoerregio haalbaar en zo ja, hoe kan dit in de markt gezet worden? Die vraag zet de Vervoerregio Antwerpen, een samenwerkingsverband van onder meer 33 gemeenten uit onder marktpartijen. Een systeem van deelfietsen dat de gemeentegrenzen overstijgt is volgens de partijen hard nodig.

Het sluiten en overkappen van de Antwerpse Ring is volgens de Vervoerregio een van de grootste bouwprojecten van Europa in de afgelopen tientallen jaren. Daarbij komt dat het inwoneraantal in de regio (nu al meer dan 1,1 miljoen) komende jaren flink zal groeien. En het is al regelmatig op veel plekken te druk op de weg. Bovendien is de regio koploper op gebied van werkgelegenheid in Vlaanderen. De Antwerpse haven, dat ook onderdeel is van het samenwerkingsverband, telt alleen al 150.000 banen.

Reden voor de Vervoerregio Antwerpen om het huidige mobiliteitsaanbod ‘grondig te hertekenen’. De bedoeling is dat mensen veel vaker de auto laten staan en met een ander vervoersmiddel verder reizen. De Vervoerregio spreekt van een 50/50 modal split. Bedoeling is bovendien dat 50 procent van de verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren.

OV niet voldoende

Om dit doel te realiseren is er behoefte aan extra mobiliteitsoplossingen. De inspanningen van het OV – extra trams, verhoogde frequentie van de trein – is niet voldoende. De fiets is volgens de Vervoerregio zo’n extra mobiliteitsoplossing.

“De (e)-fiets is voor steeds meer mensen een valabel alternatief om de files te vermijden”, schrijft de Vervoerregio. “Maatregelen zoals de fietskortingsregeling, een groeiend aantal aanbieders van deelsystemen en de stijgende verkoop van (e-)fietsen onderbouwen dit. Op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er reeds veel alternatieven voorhanden, maar voor langere (last-mile) afstanden en op schaal van de vervoerregio is er nog behoefte aan extra aanbod.”

Momenteel zijn binnen de Vervoerregio Antwerpen een aantal deelfietsenaanbieders actief. Zo heeft Velo Antwerpen 4.200 fietsen rondrijden. Blue-bike is in heel België te vinden, voornamelijk op stations.

Ambitieus

De Antwerps schepen voor mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen Koen Kennis onderschrijft de behoefte aan extra aanbod. “Als stad doen wij al erg veel om de modal shift te realiseren. Maar er is meer nodig. De introductie van een regionaal e-deelfietsensysteem zal nog meer mensen aansporen te kiezen voor een meer duurzame vorm van mobiliteit. De Vervoerregio Antwerpen is de eerste regio in Vlaanderen die zo ambitieus denkt.”

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en omvang van zo’n systeem organiseert de Vervoerregio Antwerpen een zogenoemde Request for Information (RFI) naar geïnteresseerde bedrijven. In de RFI staan onder meer de minimale systeemvereisten omschreven. Zo moet het gaan om een volledig of gemengd aanbod van elektrische of gewone fietsen.

MaaS

Gelijkvormigheid tussen eventuele verschillende aanbieders is ook een hele belangrijke. Net als mogelijkheid tot integratie in een MaaS-app. Een vierde eis is mogelijkheid tot geografische uitbreiding naar aangrenzende gemeenten die niet tot de Vervoerregio Antwerpen behoren.

De Vervoerregio wil dat de elektrische deelfietsen geplaatst worden op locaties als P+R, treinstations, bus- en tramhaltes en toegangspoorten tot de haven. Zo moet een soort netwerk van multimodale hubs of knooppunten ontstaan.

De RFI loopt ten einde op 16 september. Meer informatie is te vinden op deze website.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Antwerpen heeft plannen voor regionaal e-deelfietsensysteem - VerkeersNet
Deelfietsenbedrijf Blue-bike

Antwerpen heeft plannen voor regionaal e-deelfietsensysteem

Bron: https://delijn.prezly.com/media#

Is een (e-)deelfietssysteem in de gehele Antwerpse vervoerregio haalbaar en zo ja, hoe kan dit in de markt gezet worden? Die vraag zet de Vervoerregio Antwerpen, een samenwerkingsverband van onder meer 33 gemeenten uit onder marktpartijen. Een systeem van deelfietsen dat de gemeentegrenzen overstijgt is volgens de partijen hard nodig.

Het sluiten en overkappen van de Antwerpse Ring is volgens de Vervoerregio een van de grootste bouwprojecten van Europa in de afgelopen tientallen jaren. Daarbij komt dat het inwoneraantal in de regio (nu al meer dan 1,1 miljoen) komende jaren flink zal groeien. En het is al regelmatig op veel plekken te druk op de weg. Bovendien is de regio koploper op gebied van werkgelegenheid in Vlaanderen. De Antwerpse haven, dat ook onderdeel is van het samenwerkingsverband, telt alleen al 150.000 banen.

Reden voor de Vervoerregio Antwerpen om het huidige mobiliteitsaanbod ‘grondig te hertekenen’. De bedoeling is dat mensen veel vaker de auto laten staan en met een ander vervoersmiddel verder reizen. De Vervoerregio spreekt van een 50/50 modal split. Bedoeling is bovendien dat 50 procent van de verplaatsingen op een duurzame manier gebeuren.

OV niet voldoende

Om dit doel te realiseren is er behoefte aan extra mobiliteitsoplossingen. De inspanningen van het OV – extra trams, verhoogde frequentie van de trein – is niet voldoende. De fiets is volgens de Vervoerregio zo’n extra mobiliteitsoplossing.

“De (e)-fiets is voor steeds meer mensen een valabel alternatief om de files te vermijden”, schrijft de Vervoerregio. “Maatregelen zoals de fietskortingsregeling, een groeiend aantal aanbieders van deelsystemen en de stijgende verkoop van (e-)fietsen onderbouwen dit. Op het grondgebied van stad Antwerpen zijn er reeds veel alternatieven voorhanden, maar voor langere (last-mile) afstanden en op schaal van de vervoerregio is er nog behoefte aan extra aanbod.”

Momenteel zijn binnen de Vervoerregio Antwerpen een aantal deelfietsenaanbieders actief. Zo heeft Velo Antwerpen 4.200 fietsen rondrijden. Blue-bike is in heel België te vinden, voornamelijk op stations.

Ambitieus

De Antwerps schepen voor mobiliteit en voorzitter van de Vervoerregio Antwerpen Koen Kennis onderschrijft de behoefte aan extra aanbod. “Als stad doen wij al erg veel om de modal shift te realiseren. Maar er is meer nodig. De introductie van een regionaal e-deelfietsensysteem zal nog meer mensen aansporen te kiezen voor een meer duurzame vorm van mobiliteit. De Vervoerregio Antwerpen is de eerste regio in Vlaanderen die zo ambitieus denkt.”

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en omvang van zo’n systeem organiseert de Vervoerregio Antwerpen een zogenoemde Request for Information (RFI) naar geïnteresseerde bedrijven. In de RFI staan onder meer de minimale systeemvereisten omschreven. Zo moet het gaan om een volledig of gemengd aanbod van elektrische of gewone fietsen.

MaaS

Gelijkvormigheid tussen eventuele verschillende aanbieders is ook een hele belangrijke. Net als mogelijkheid tot integratie in een MaaS-app. Een vierde eis is mogelijkheid tot geografische uitbreiding naar aangrenzende gemeenten die niet tot de Vervoerregio Antwerpen behoren.

De Vervoerregio wil dat de elektrische deelfietsen geplaatst worden op locaties als P+R, treinstations, bus- en tramhaltes en toegangspoorten tot de haven. Zo moet een soort netwerk van multimodale hubs of knooppunten ontstaan.

De RFI loopt ten einde op 16 september. Meer informatie is te vinden op deze website.

Onderwerpen: , ,

Auteur: Jan Pieter Rottier

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.