Fiets kan veel stedelijke verkeersproblemen oplossen

De fiets kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie en de parkeerproblemen in de binnensteden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Fietsberaad waarbij de effecten van een toename van het fietsen in een middelgrote stad zijn uitgerekend. Ook levert de fiets een bijdrage aan het verminderen van een aantal andere problemen, bijvoorbeeld ten aanzien luchtkwaliteit en bewegingsarmoede.

Als voorbeeldstad voor de Fietsberaadstudie is Alkmaar gekozen. Voor die stad is berekend wat het effect zou zijn als het fietsgebruik de komende tien jaar met 10 procent zou toenemen ten koste van de auto. Dat leidt tot winst voor het milieu en de gezondheid, maar vooral de bereikbaarheid van de binnenstad verbetert opzienbarend. De afname van het aantal auto’s leidt ertoe dat het autoverkeer op de verkeersaders in de stad beter doorstroomt. En ook op de ring rond Alkmaar zijn er minder files. Becijferd is dat het aantal verliesuren voor automobilisten daalt met 15 procent. Dat scheelt dat alle Alkmaarse automobilisten samen automobilisten ongeveer 3 tot 6 miljoen euro per jaar, aldus de berekeningen van het Fietsberaad.
Dat de winst zo hoog uitvalt heeft te maken met het feit dat de files in Alkmaar tot 2020 explosief zullen toenemen. De overstap van zelfs een klein deel van de automobilisten naar de fiets heeft daarom al een groot effect.
Maar de overstap van auto naar fiets biedt meer maatschappelijke voordelen, zo signaleert de studie. Door de afname van het aantal autokilometers neemt de schadelijke uitstoot van personenauto’s binnen de bebouwde kom af met ruim 7 procent. Zelfs de uitstoot van het vrachtverkeer – vooral verantwoordelijk voor de lokale luchtkwaliteit – neemt af met ruim 4 procent door de verbetering van de verkeersdoorstroming. Verder neemt bij 10 procent meer fietsgebruik de ernstige geluidhinder met ruim 2 procent af.
De bijdrage die een toename van het fietsgebruik levert aan het klimaatbeleid is beperkt. Dat is vooral een mondiaal probleem. Maar op individueel niveau is de verbetering nog steeds substantieel. Als elke inwoner 10 procent vaker de fiets pakt en de auto laat staan, neemt de CO2-uitstoot per huishouden ongeveer met 3 procent af. Dat effect is bijvoorbeeld net zo groot als wanneer men 13 gloeilampen vervangt door spaarlampen.

Fietsen is gezond, zo benadrukt het Fietsberaad. Maar een toename van het fietsgebruik met 10 procent levert een slechts bescheiden bijdrage aan de volksgezondheid. Gemiddeld 10 procent extra fietsgebruik (gemiddeld 1 minuut en 15 seconden per dag) is gewoon niet genoeg om veel zoden aan de dijk te zetten. Daarvoor zou beleid meer gericht moeten worden op mensen die nu niet of nauwelijks bewegen, zo stelt het Fietsberaad verder.
Een toename van het fietsen met 10 procent zou tenslotte niet tot meer verkeersonveiligheid leiden, zo wijzen de berekeningen uit. Een hoger fietsgebruik leidt weliswaar tot meer fietsslachtoffers, maar dit effect wordt min of meer gecompenseerd door de daling van het aantal autokilometers. Daarmee daalt namelijk het risico voor fietsers en voetgangers dat ze worden aangereden door een auto. Per saldo resulteert dit in een minieme daling van het totaal aantal ernstige verkeersslachtoffers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Fiets kan veel stedelijke verkeersproblemen oplossen - VerkeersNet

Fiets kan veel stedelijke verkeersproblemen oplossen

De fiets kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van de verkeerscongestie en de parkeerproblemen in de binnensteden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het Fietsberaad waarbij de effecten van een toename van het fietsen in een middelgrote stad zijn uitgerekend. Ook levert de fiets een bijdrage aan het verminderen van een aantal andere problemen, bijvoorbeeld ten aanzien luchtkwaliteit en bewegingsarmoede.

Als voorbeeldstad voor de Fietsberaadstudie is Alkmaar gekozen. Voor die stad is berekend wat het effect zou zijn als het fietsgebruik de komende tien jaar met 10 procent zou toenemen ten koste van de auto. Dat leidt tot winst voor het milieu en de gezondheid, maar vooral de bereikbaarheid van de binnenstad verbetert opzienbarend. De afname van het aantal auto’s leidt ertoe dat het autoverkeer op de verkeersaders in de stad beter doorstroomt. En ook op de ring rond Alkmaar zijn er minder files. Becijferd is dat het aantal verliesuren voor automobilisten daalt met 15 procent. Dat scheelt dat alle Alkmaarse automobilisten samen automobilisten ongeveer 3 tot 6 miljoen euro per jaar, aldus de berekeningen van het Fietsberaad.
Dat de winst zo hoog uitvalt heeft te maken met het feit dat de files in Alkmaar tot 2020 explosief zullen toenemen. De overstap van zelfs een klein deel van de automobilisten naar de fiets heeft daarom al een groot effect.
Maar de overstap van auto naar fiets biedt meer maatschappelijke voordelen, zo signaleert de studie. Door de afname van het aantal autokilometers neemt de schadelijke uitstoot van personenauto’s binnen de bebouwde kom af met ruim 7 procent. Zelfs de uitstoot van het vrachtverkeer – vooral verantwoordelijk voor de lokale luchtkwaliteit – neemt af met ruim 4 procent door de verbetering van de verkeersdoorstroming. Verder neemt bij 10 procent meer fietsgebruik de ernstige geluidhinder met ruim 2 procent af.
De bijdrage die een toename van het fietsgebruik levert aan het klimaatbeleid is beperkt. Dat is vooral een mondiaal probleem. Maar op individueel niveau is de verbetering nog steeds substantieel. Als elke inwoner 10 procent vaker de fiets pakt en de auto laat staan, neemt de CO2-uitstoot per huishouden ongeveer met 3 procent af. Dat effect is bijvoorbeeld net zo groot als wanneer men 13 gloeilampen vervangt door spaarlampen.

Fietsen is gezond, zo benadrukt het Fietsberaad. Maar een toename van het fietsgebruik met 10 procent levert een slechts bescheiden bijdrage aan de volksgezondheid. Gemiddeld 10 procent extra fietsgebruik (gemiddeld 1 minuut en 15 seconden per dag) is gewoon niet genoeg om veel zoden aan de dijk te zetten. Daarvoor zou beleid meer gericht moeten worden op mensen die nu niet of nauwelijks bewegen, zo stelt het Fietsberaad verder.
Een toename van het fietsen met 10 procent zou tenslotte niet tot meer verkeersonveiligheid leiden, zo wijzen de berekeningen uit. Een hoger fietsgebruik leidt weliswaar tot meer fietsslachtoffers, maar dit effect wordt min of meer gecompenseerd door de daling van het aantal autokilometers. Daarmee daalt namelijk het risico voor fietsers en voetgangers dat ze worden aangereden door een auto. Per saldo resulteert dit in een minieme daling van het totaal aantal ernstige verkeersslachtoffers.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.