Richtingaanwijzers op de fiets

Het wordt binnenkort mogelijk om op de fiets richtingaanwijzers te gebruiken. Hierdoor zal het voor fietsers voor wie het vermoeiend of pijnlijk is om een arm uit te steken, makkelijker worden om aan te geven dat ze willen afslaan. Het is de bedoeling dat de betreffende regeling per 1 juli 2010 in werking treedt. Dit meldt minister Eurlings in een reactie op op de initiatiefnota Fiets van Kamerlid Atsma.
Eurlings kondigt in die reactie behalve de richtingaanwijzers voor de fiets vrijwel geen nieuwe maatregelen aan. Eurlings stelt dat de meeste door Atsma aangedragen maatregelen zoals fietsenstallingen in binnensteden, promotieacties voor het fietsen of fietsenstallingen bij bedrijventerreinen liggen op het werkterrein van de gemeenten of van de bedrijven zelf.
Die gemeenten geven samen nu zo’n 306 miljoen euro aan de fiets uit, tegen zo’n 60 miljoen door V&W.  Het ministerie van Financiën voegt daar nog 77 miljoen toe in de vorm van subsidies op bedrijfsfietsen.
Eurlings is niet van plan meer geld uit te trekken voor de fiets. Wel stelt hij dat het stimuleren van fietsgebruik grote voordelen heeft voor bereikbaarheid, gezondheid en milieu. Hij refereert daarbij aan een studie van het Fietsberaad die brekende dat een toename van het fietsgebruik in een middelgrote stad als Alkmaar vooral leidt tot betere bereikbaarheid. Daarnaast zijn er wezenlijke voordelen voor milieu en gezondheid. Bij een toename van het fietsgebruik met 10% neemt bijvoorbeeld het aantal autokilometers binnen de bebouwde kom met 6% af. De parkeerdruk in het centrum neemt hierdoor met 20% af. De uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden daalt met 6%. Het aantal inwoners met bewegingsarmoede daalt met 3%. Dat neemt niet weg dat Eurlings niets ziet in een hogere kilometervergoeding voor fietsers of een aanpassing van de bedrijfsfietsenregeling, zoals Atsma wil. Ook de btw op het stallen van de fiets gaat niet omlaag.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

Richtingaanwijzers op de fiets - VerkeersNet

Richtingaanwijzers op de fiets

Het wordt binnenkort mogelijk om op de fiets richtingaanwijzers te gebruiken. Hierdoor zal het voor fietsers voor wie het vermoeiend of pijnlijk is om een arm uit te steken, makkelijker worden om aan te geven dat ze willen afslaan. Het is de bedoeling dat de betreffende regeling per 1 juli 2010 in werking treedt. Dit meldt minister Eurlings in een reactie op op de initiatiefnota Fiets van Kamerlid Atsma.
Eurlings kondigt in die reactie behalve de richtingaanwijzers voor de fiets vrijwel geen nieuwe maatregelen aan. Eurlings stelt dat de meeste door Atsma aangedragen maatregelen zoals fietsenstallingen in binnensteden, promotieacties voor het fietsen of fietsenstallingen bij bedrijventerreinen liggen op het werkterrein van de gemeenten of van de bedrijven zelf.
Die gemeenten geven samen nu zo’n 306 miljoen euro aan de fiets uit, tegen zo’n 60 miljoen door V&W.  Het ministerie van Financiën voegt daar nog 77 miljoen toe in de vorm van subsidies op bedrijfsfietsen.
Eurlings is niet van plan meer geld uit te trekken voor de fiets. Wel stelt hij dat het stimuleren van fietsgebruik grote voordelen heeft voor bereikbaarheid, gezondheid en milieu. Hij refereert daarbij aan een studie van het Fietsberaad die brekende dat een toename van het fietsgebruik in een middelgrote stad als Alkmaar vooral leidt tot betere bereikbaarheid. Daarnaast zijn er wezenlijke voordelen voor milieu en gezondheid. Bij een toename van het fietsgebruik met 10% neemt bijvoorbeeld het aantal autokilometers binnen de bebouwde kom met 6% af. De parkeerdruk in het centrum neemt hierdoor met 20% af. De uitstoot van fijnstof en stikstofoxiden daalt met 6%. Het aantal inwoners met bewegingsarmoede daalt met 3%. Dat neemt niet weg dat Eurlings niets ziet in een hogere kilometervergoeding voor fietsers of een aanpassing van de bedrijfsfietsenregeling, zoals Atsma wil. Ook de btw op het stallen van de fiets gaat niet omlaag.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.