Ambulance BEELD iStock/Ignatiev

Onderzoek: oudere fietser vaakst betrokken bij eenzijdig ongeval

Vooral ouderen blijken een kwetsbare groep in het langzaam verkeer. Zij raken het vaakste betrokken bij ongelukken met fietsers, voetgangers of snor- en bromfietsers en lopen dikwijls ernstige letsels op die om medische hulp vragen. Verder blijkt dat bij veel ongevallen met langzaam verkeer geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Dit wijst onderzoek van de Afdeling Traumachirurgie van het UMCG en de provincie Groningen uit.

Het onderzoek is uitgevoerd, omdat er tot nog toe weinig cijfers zijn over ongelukken met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers in de noordelijke provincie. Daar komt namelijk vaak geen politie bij kijken. De onderzoekende partijen hebben gekeken naar ongevallen waarbij het slachtoffer gewond raakte, op de spoedeisende hulp terecht kwam en werd opgenomen. Tussen 2014 en 2018 belandden in totaal 1559 voetgangers, fietsers, snorscooterrijders en bromfietsers in Groningen door een ongeval in het ziekenhuis.

70-plussers

Het overgrote deel van de ongelukken vond plaats in de stad Groningen zelf en binnen de bebouwde kom, dus op plekken waar de verkeersstromen bij elkaar komen. Met name fietsers en bromfietsers lopen een groot risico om gewond te raken. Qua leeftijd bevinden vooral kinderen, tieners en juist 70-plussers in de gevarenzone. Kinderen raken het vaakste betrokken bij ongevallen met andere weggebruikers, meestal omdat zij plotseling oversteken of omdat ze geen voorrang krijgen of geven.

Een derde van de slachtoffers was 70 jaar of ouderen en zij lopen met regelmaat ernstig letsel op. Als er een dodelijk slachtoffer te betreuren is, gaat dat in ruim de helft van alle gevallen om 70-plussers. De meest voorkomende oorzaak voor een ongeval bij senioren is verlies over het voertuig. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 60-plussers in vergelijking met jongeren ernstiger gewond raken bij een eenzijdig traumamechanisme.

“Verkeersmaatregelen met als doel ouderen meer controle over hun voertuig geven, zouden een positief effect op een van de meest voorkomende ongevalsmechanisme in deze kwetsbare groep hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanpassingen aan het voertuig, fietsinfrastructuur ‘senior-proof’ maken en educatie over fietsgedrag of mogelijke letselernst bij een ongeval”, aldus de provincie.

Fietsongelukken

Het aantal ongevallen met de verschillende vervoersmiddelen is ook met elkaar vergeleken. Incidenten met de fiets komen het vaakste voor, namelijk in 75 procent van de gevallen. Daarna volgen voetgangers met 12 procent en bij 10 procent van de ongelukken waren snorscooters betrokken. Vaak ging het dus om eenzijdige ongevallen. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen, alcohol- of drugsgebruik, de fiets of scooter niet onder controle hebben of een aanrijding met een andere weggebruiker.

Onder 16- en 17-jarigen is het aantal ongevallen met scooter of bromfiets hoog en zelf hoger dan het percentage fietsongevallen in deze leeftijdscategorie. Dit kan worden verklaard doordat jongeren in Nederland al vanaf 16 jaar scooter mogen rijden, maar op dat moment nog weinig ervaren zijn in het verkeer.

Bovendien liepen zij bij ongevallen vaak hoofdletsel op. Nu zijn bromfietsers al geruime tijd verplicht een helm te dragen in Nederland, maar de helmplicht voor snorfietsers is in 2019 ingevoerd. De onderzoekers menen dat deze getroffen maatregel kan zorgen voor minder hoofdletsels in de toekomst bij jongeren met scooterongevallen.

Uitvoeringsprogramma Fiets

Groningen heeft in de afgelopen jaren al ongeveer 3,8 miljoen euro gestoken in projecten om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Dit jaar is nog eens 3 miljoen beschikbaar als subsidie voor gemeenten. De provincie Groningen zal volgende maand een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets presenteren met concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Het gaat om maatregelen voor de infrastructuur, maar ook over educatie via VerkeerswijzerGroningen.

“De provincie heeft de ambitie dat infrastructuur geen aanleiding mag zijn voor een ongeval en zet daarom bijvoorbeeld in op het vergevingsgezind inrichten van haar fietspaden. De resultaten uit dit onderzoek zijn belangrijke input voor de voorgestelde maatregelen.” Bovendien krijgt het onderzoek een gevolg om ook de komende jaren inzicht te krijgen in ongevallen.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.

Onderzoek: oudere fietser vaakst betrokken bij eenzijdig ongeval - VerkeersNet
Ambulance BEELD iStock/Ignatiev

Onderzoek: oudere fietser vaakst betrokken bij eenzijdig ongeval

Vooral ouderen blijken een kwetsbare groep in het langzaam verkeer. Zij raken het vaakste betrokken bij ongelukken met fietsers, voetgangers of snor- en bromfietsers en lopen dikwijls ernstige letsels op die om medische hulp vragen. Verder blijkt dat bij veel ongevallen met langzaam verkeer geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Dit wijst onderzoek van de Afdeling Traumachirurgie van het UMCG en de provincie Groningen uit.

Het onderzoek is uitgevoerd, omdat er tot nog toe weinig cijfers zijn over ongelukken met voetgangers, fietsers, scooterrijders en bromfietsers in de noordelijke provincie. Daar komt namelijk vaak geen politie bij kijken. De onderzoekende partijen hebben gekeken naar ongevallen waarbij het slachtoffer gewond raakte, op de spoedeisende hulp terecht kwam en werd opgenomen. Tussen 2014 en 2018 belandden in totaal 1559 voetgangers, fietsers, snorscooterrijders en bromfietsers in Groningen door een ongeval in het ziekenhuis.

70-plussers

Het overgrote deel van de ongelukken vond plaats in de stad Groningen zelf en binnen de bebouwde kom, dus op plekken waar de verkeersstromen bij elkaar komen. Met name fietsers en bromfietsers lopen een groot risico om gewond te raken. Qua leeftijd bevinden vooral kinderen, tieners en juist 70-plussers in de gevarenzone. Kinderen raken het vaakste betrokken bij ongevallen met andere weggebruikers, meestal omdat zij plotseling oversteken of omdat ze geen voorrang krijgen of geven.

Een derde van de slachtoffers was 70 jaar of ouderen en zij lopen met regelmaat ernstig letsel op. Als er een dodelijk slachtoffer te betreuren is, gaat dat in ruim de helft van alle gevallen om 70-plussers. De meest voorkomende oorzaak voor een ongeval bij senioren is verlies over het voertuig. Het onderzoek heeft uitgewezen dat 60-plussers in vergelijking met jongeren ernstiger gewond raken bij een eenzijdig traumamechanisme.

“Verkeersmaatregelen met als doel ouderen meer controle over hun voertuig geven, zouden een positief effect op een van de meest voorkomende ongevalsmechanisme in deze kwetsbare groep hebben. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan aanpassingen aan het voertuig, fietsinfrastructuur ‘senior-proof’ maken en educatie over fietsgedrag of mogelijke letselernst bij een ongeval”, aldus de provincie.

Fietsongelukken

Het aantal ongevallen met de verschillende vervoersmiddelen is ook met elkaar vergeleken. Incidenten met de fiets komen het vaakste voor, namelijk in 75 procent van de gevallen. Daarna volgen voetgangers met 12 procent en bij 10 procent van de ongelukken waren snorscooters betrokken. Vaak ging het dus om eenzijdige ongevallen. De belangrijkste oorzaken van de ongevallen zijn: geen voorrang verlenen, alcohol- of drugsgebruik, de fiets of scooter niet onder controle hebben of een aanrijding met een andere weggebruiker.

Onder 16- en 17-jarigen is het aantal ongevallen met scooter of bromfiets hoog en zelf hoger dan het percentage fietsongevallen in deze leeftijdscategorie. Dit kan worden verklaard doordat jongeren in Nederland al vanaf 16 jaar scooter mogen rijden, maar op dat moment nog weinig ervaren zijn in het verkeer.

Bovendien liepen zij bij ongevallen vaak hoofdletsel op. Nu zijn bromfietsers al geruime tijd verplicht een helm te dragen in Nederland, maar de helmplicht voor snorfietsers is in 2019 ingevoerd. De onderzoekers menen dat deze getroffen maatregel kan zorgen voor minder hoofdletsels in de toekomst bij jongeren met scooterongevallen.

Uitvoeringsprogramma Fiets

Groningen heeft in de afgelopen jaren al ongeveer 3,8 miljoen euro gestoken in projecten om de veiligheid van fietsers te verbeteren. Dit jaar is nog eens 3 miljoen beschikbaar als subsidie voor gemeenten. De provincie Groningen zal volgende maand een nieuw Uitvoeringsprogramma Fiets presenteren met concrete maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid. Het gaat om maatregelen voor de infrastructuur, maar ook over educatie via VerkeerswijzerGroningen.

“De provincie heeft de ambitie dat infrastructuur geen aanleiding mag zijn voor een ongeval en zet daarom bijvoorbeeld in op het vergevingsgezind inrichten van haar fietspaden. De resultaten uit dit onderzoek zijn belangrijke input voor de voorgestelde maatregelen.” Bovendien krijgt het onderzoek een gevolg om ook de komende jaren inzicht te krijgen in ongevallen.

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.