Esther van Garderen, directeur van Fietsersbond

Directeur Fietsersbond: droevig dat investeringen in fiets achterblijven

Bron: Fietsersbond

De fiets is een oplossing voor verschillende maatschappelijke problemen tegen geringe kosten. Toch delft de tweewieler nog steeds het onderspit ten opzichte van de auto en het spoor als het gaat om het beschikbare middelen van het Rijk. “We zijn goed op weg, maar het is droevig dat de investeringen voor de fiets achterblijven”, aldus Esther van Garderen, de nieuwe directeur van de Fietsersbond.

Van Garderen nam begin oktober het stokje over van Saskia Kluit. Ze is van mening dat iedereen recht heeft op een fiets. “Het is een enorme emancipator. De Fietsersbond is begonnen als een club van voorvechters voor de fiets. Dat spreekt me enorm aan. Ik wil allianties sluiten, maar ik doe geen water bij de wijn. Binnen die allianties zal ik hardcore vechten voor dit vervoermiddel.”

Investeringen

Eén speerpunt is om bij het Rijk te lobbyen voor extra middelen voor de tweewieler. De nieuwe directeur vindt dat daar best een stap mag worden gezet. Ze is dankbaar voor de extra 100 miljoen euro van het kabinet, maar de beschikbare middelen voor deze modaliteit zijn nog steeds fors minder dan die voor snelwegen en spoor. Die twee krijgen nu de meeste aandacht en dat is volgens Van Garderen vooral een politieke keuze.

Terwijl het volgens haar niet meer past dat de ene politieke partij voor de auto zou zijn en de andere voor de fiets. Op decentraal niveau ziet ze genoeg voorbeelden van bijvoorbeeld VVD-wethouders die deze modaliteit omarmen als een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief. “De fiets wordt daar niet langer gezien als een linkse hobby. Het is een oplossing voor veel maatschappelijke problemen.” Zo draagt de fiets bij aan verkeersveiligheid, gezondheid en leefbaarheid van een stad.

Eén miljard euro

Meer middelen zijn wel nodig om het maximale uit de fiets te halen. Eén miljard zelfs, als Van Garderen het voor het zeggen heeft. Een flink bedrag, maar waarmee veel bereikt kan worden. Bovendien wijzen studies er volgens haar op dat fietsinvesteringen altijd rendabel zijn. Een landelijk potje met geld is dan volgens haar ook onontbeerlijk. Hiermee kunnen onder andere kwetsbare plekken worden aangepakt, waarvoor gemeenten geen budget meer hebben.

De Fietsersbond wil bovendien een landelijke visie voor de fiets, zoals eerder ook het OV Toekomstbeeld 2040 is ontwikkeld. Daarbij hoort een nationale investeringsagenda met projecten die opgepakt dienen te worden. “Ik geloof dat die agenda voor de nieuwe verkiezingen gaat lukken. Er is echt een noodzaak voor”, vertelt de directeur.

Verdeling ruimte

Van Garderen stelt verder voor om de verdeling van de ruimte te heroverwegen, aangezien drukte een grote opgave is. Er moeten de komende jaren zeer veel woningen bijgebouwd worden. “We moeten echt goed nadenken over de verstedelijkingsopgave”, adviseert ze. “Bij de ontwikkeling van een wijk, wordt vaak pas op het laatst aan een fietspad gedacht. Goed dat men hier nog aan denkt, maar eigenlijk zou je moeten beginnen met dingen op de goede plek leggen.”

Ook in bestaande wijken, dorpen en steden bestaan kansen om de voetganger en fietser meer centraal te zetten. Dit kan onder andere door de geplande onderhoudscycli op een slimme manier te gebruiken. Gemeenten en regio’s moeten andere keuzes maken over de verdeling tussen auto en fiets. Daarbij gaat het volgens de directeur niet om het wegpesten van de auto, maar om het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.

Van Garderen: “Je wilt een auto eigenlijk de stad niet in, het leidt alleen tot stilstaand of rijdend blik. Een stad die ingericht is op de fiets en de voetganger ziet er veel prettiger uit. Bovendien gaan auto’s daardoor vaak langzamer rijden, wat de snelheidsverschillen tussen verschillende verkeersdeelnemers verkleint. Dat is weer goed voor de verkeersveiligheid. Begin met actieve mobiliteit bij het ontwerp van de stad.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Directeur Fietsersbond: droevig dat investeringen in fiets achterblijven”

Fietsersbond Roermond|26.11.20|11:15

Bij veel investeringen voor auto mobiliteit staat heel ver weg nog iets wat kan duiden op de aanwezigheid van fietsers.
ROERMOND en de reconstructie van de N280 is daar een goed voorbeeld van.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.