Speed pedelec over 30 km-weg

Hoe krijg je de snelle speed pedelec veilig in drukke gebieden?

Foto: BAM

Speed pedelecs behalen hoge snelheden, ook in gebieden waar het verkeer minder overzichtelijk is en een lagere snelheid gewenst is. Hoe krijg je al die snelle voertuigen veilig van snelfietsroutes tussen steden naar drukke dorpskernen, binnensteden of bij schoolstraten? GoinGDutch heeft een oplossing daarvoor met een automatische snelheidsregulering in vastgestelde, drukke gebieden.

De partijen in goinGDutch hebben samen een toepassing ontwikkeld, waarmee een wegbeheerder kan bepalen op welke plekken de trapondersteuning van de speedbike wordt teruggeschroefd van 45 kilometer naar 30 kilometer per uur. “Er zit een grote diversiteit in de snelheden van de tweewielers op fietspaden én het wordt drukker. Wij vroegen ons af hoe we dit beter gestroomlijnd konden krijgen en de veiligheid konden verbeteren”, verklaart Johan Winnubst van BAM, een van de partners in goinGDutch.

Tekst gaat verder onder de video

De snelheidsregulering verloopt automatisch via geofencing. Wanneer de fiets een vooraf bepaalde zone binnenrijdt waar een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur gewenst is, wordt een signaal naar het voertuig verstuurt. Dit zorgt er automatisch voor dat de ondersteuning minder wordt. Deze oplossing is succesvol getest in een zogenaamd living lab op Schiphol.

Bij de implementatie zijn echter veel doelgroepen en partijen bij betrokken. De gebruiker zelf moet ervoor openstaan en de fietsfabrikant moet bijvoorbeeld het voertuig klaarmaken om het signaal op te vangen, al is het platform niet afhankelijk van bepaalde merken. Nog belangrijker is dat de wegbeheerder zijn verantwoordelijkheid moet nemen om dit aan te sturen en te bepalen waar de zones komen, vinden de ontwikkelaars.

Koppeling infrastructuur en software

Voor deze innovatie is een API ontwikkeld waardoor de fiets communiceert met het wegdek. Maar via het platform is nog veel meer te bedenken dan alleen zo’n snelheidsregulering. Het is de ambitie van goinGDutch om de fysieke infrastructuur aan software en protocollen te koppelen. Momenteel wordt gewerkt aan koppelingen met verlichting, groene golf bij verkeerslichten en bijvoorbeeld informatie over stallen en opladen. Hierdoor ontstaat een digitale infrastructuur en dat biedt heel veel mogelijkheden. “Er is een heel scala aan mogelijkheden”, aldus Sander Buningh van BAM.

Gemeenten en overheden zouden dit platform kunnen inzetten om beleid op het gebied van verkeersveiligheid, snelheid en doorstroming beter uit te voeren dan lukt door alleen verkeersborden te plaatsen. Denk dan bijvoorbeeld aan de positie van de speed pedelec op de weg. Op dit moment hoort deze bij een snelheid van 45 kilometer per uur op de rijbaan te rijden. Vanwege drukte, doorstroming of verkeersveiligheid is dat niet altijd wenselijk.

Rijbaan

“De mogelijkheden van technologie zijn hier interessant”, legt Indranil Bhattacharya uit. “Je kunt hierdoor het ‘gedrag’ van het voertuig veranderen, zodat dit voertuig zich op bepaalde plekken gaat gedragen als een fiets.” Met andere woorden: zolang een speed pedelec op de rijbaan rijdt, kan een snelheid van 45 kilometer per uur worden gehaald, maar op een fietspad niet. Een groot voordeel is dat hiermee ook de discussie wordt opgelost of een e-bike een fiets is voor de wet, vult Thieu Besselink van Townmaking aan.

Over een jaar of twee denken de ontwikkelaars dat de functionaliteit om de snelheid te reguleren op elke speed pedelec of e-bike aanwezig zal zijn. Gebruikers zullen er volgens hen ook zelf om gaan vragen bij de fabrikanten. Want door dit soort technische mogelijkheden, wordt niet zozeer de snelheid beperkt als wel de keuzevrijheid vergroot.

Verdere ontwikkeling

Overheden, toeleveranciers en geïnteresseerde partijen worden nu uitgenodigd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van dit platform. En dan gaat het lang niet alleen om techniek, maar ook om drempels zoals handhaving of verzekeringen. Het is uiteindelijk de ambitie van goinGDutch om slimme wegen, slimme voertuigen, slimme reizigers en slimme plekken aan elkaar koppelen, om op die manier aan overheden de mogelijkheid te geven het vervoer op een slimme manier te reguleren.

Daartoe worden al de eerste stappen gezet. Reizigers zijn steeds vaker connected via hun telefoon, fietsen krijgen 4G of 5G en auto’s zijn al vaak intelligent, de infrastructuur wordt slim en zelfs plekken – zoals hubs of parkeerplaatsen – worden verbonden. Het platform kan dus nog enorm groeien. Dat past ook bij de ontwikkeling dat plaatsen meer digitaal worden. Smart and vital cities komen steeds dichterbij.

Besselink: “Een slimme fiets is niets zonder een slimme infrastructuur. De grote innovatie is dus dat je alles kunt koppelen aan die slimme infrastructuur. We willen werken aan meerdere toepassingen en grotere gebieden waarin dit werkt. Het gaat dus niet alleen om de optie waarbij je de snelheid van het voertuig aan kunt passen, maar uiteindelijk om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

3 reacties op “Hoe krijg je de snelle speed pedelec veilig in drukke gebieden?”

Peter Jonquiere|12.11.20|13:25

Graag eens met Jos Spriel èn Paul Plak beiden – en met ISA voor de auto zijn natuurlijk al langer geleden proven gedaan! Zou de tijd dan eindelijk rijp zijn voor serieuze toepassing – en dan niet alleen voor de auto maar voor inderdaad alle gemotoriseerde verkeer natuurlijk, incl. de diverse e-fiets etc. En niet alleen voor op de “weg” maar zeker ook voor voetgangersgebieden met beperkte toegang en gemengde voet-fiets straten en gebieden. MENSenSTRAAT kijkt er naar uit!

Jos Spriel|12.11.20|12:24

Omdenken: Hoe krijg je de (veel te) snelle auto veilig in drukke gebieden?

Paul Plak|12.11.20|12:07

Er is niets verkeerds aan slimme infra en slimme speedpedelec fietsen, maar het maakt je wel afhankelijk van de goede werking en de algemene invoering van deze technieken. Waarschijnlijk is dit waardevoller voor autoverkeer, waar ISA doeltreffender zal zijn. Zou het niet eenvoudiger zijn om voor alle fietsklassen en andere step-achtigen, ongeacht hun technisch haalbare snelheden, dat de gekozen weg de snelheid bepaalt? fietssnelweg 45, fietspad 30, gemengd met voetgangers 10 km/u ?

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.