‘Maak van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een groot succes’

Er komt een Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Dit heeft het doel om een landelijk dekkend netwerk van fietsinfrastructuur te realiseren, dat een effectief en vanzelfsprekend alternatief vormt naast de netwerken voor wegen en spoor. De Fietsersbond is enthousiast over de plannen en dringt erop aan om van dit beeld een daverend succes te maken. 

Rijk en regio’s hebben afgesproken in 2021 regionale Fietsnetwerkplannen op te stellen, die uiteindelijk samen optellen tot een Nationaal Toekomstbeeld Fiets.”Rijk en regio hebben gezamenlijk de ambitie uitgesproken om de potentie van de fiets, als volwaardige modaliteit en oplossing voor een aantal maatschappelijke opgaven, meer structureel onderdeel te maken van bestuurlijke en financiële afspraken zowel binnen de eigen bestuurslaag als ook tussen de verschillende bestuurslagen”, staat in de brief naar de Tweede Kamer, waarin de komst van dit Nationaal Toekomstbeeld Fiets wordt gemeld.

Schaalsprong in fietsbeleid

Het is de bedoeling dat er een eerste schets voor die Toekomstbeeld ligt in maart 2021, waarna in september de definitieve versie kan volgen. De Fietsersbond ziet deze afspraak als een enorme doorbraak. Directeur Esther van Garderen: “Ontzettend fijn dat staatssecretaris van Veldhoven dit heeft voorgesteld aan de regio’s. We kunnen zo eindelijk komen tot de gewenste schaalsprong in het fietsbeleid.”

Daarom vraagt de Fietsersbond de regio’s om uitstekende regionale fietsnetwerkplannen op te stellen. Van Garderen: “Onze lokale vertegenwoordigers zullen daar graag maximaal aan bijdragen. Heel positief is dat er structurele afspraken moeten komen, ook financieel. Laten we samen van dit Toekomstbeeld een daverend succes maken.” De Fietsersbond zet bij de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart in op een miljard euro aan Rijksgeld om tot uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld te kunnen komen.

Aansluiting Toekomstbeeld

De realisatie van een dergelijk Toekomstbeeld sluit aan bij de Fietsvisie 2040 van de Fietsersbond en bij de Agenda 2.0 van de samenwerkende partijen in de Tour de Force. Van Garderen: ”Er zijn grote ambities en de noodzaak om die te realiseren wordt alleen maar groter. Denk aan de enorme woningbouwopgave, de klimaatcrisis, Covid-19 en de vitaliteit van de bevolking. De fiets kan van grote betekenis zijn in het oplossen van die problemen in integrale regionale programma’s.”

De blijdschap over deze plannen worden gedeeld door Henk Brink, bestuurlijk voorzitter van de Tour de Force. “Juist nu is het belangrijk om gezamenlijk de kansen van de fiets te verzilveren. We moeten met elkaar de uitdagingen in beeld brengen en deze oplossen om samen versneld te investeren in de fiets. Met het Nationaal Toekomstbeeld zetten we gezamenlijk een versnelling in voor de fiets als effectieve oplossing en volwaardige modaliteit.”

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

2 reacties op “‘Maak van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets een groot succes’”

Martin de Vries|03.12.20|13:23

Klinkt goed en veelbelovend. Een landelijk fietsnetwerk lijkt vooral het interstedelijke fietsverkeer te zullen gaan ondersteunen. Dat is goed om forensen te motiveren structureel uit de auto (soms het OV) te stappen.
Dan is het ook zaak dat de speedpedelec óók in die nieuwe infrastructuur optimaal ondersteund wordt. Deze fiets vervangt het woon-werk verkeer in de auto op afstanden tot 15 en 40 km. Dat hakt er pas echt in als we CO2 en NOx uitstoot willen terugdringen.

panlomito|29.11.20|00:29

Afgezien van het gratuite opportunisme om verandering “juist nu” door te drukken is het sympathiek om een landelijke boost te geven aan fietsmobiliteit via verbetering en opschaling van (inter)stedelijke fietsinfra. Ook zonder klimaatverandering of Covid19 zijn daar zeer valide argumenten voor aan te dragen zoals leefbaarheid van steden, volksgezondheid en fileproblematiek. Allemaal zaken die voor de burger van groot belang zijn maar dan zonder de onnodige politiek correcte lading.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.