Geen snelfietsroute Amersfoort-Veenendaal

Het is de provincie Utrecht niet gelukt om voor de geplande snelfietsroute tussen Amersfoort en Veenendaal met alle betrokken gemeenten tot financiële afspraken te komen. Er kan geen volledige route worden gerealiseerd, omdat de gemeente Woudenberg de gevraagde investeringsbijdrage nu niet blijkt te kunnen doen. Er is een verkenning gedaan naar nieuwe routes, om alsnog de bereikbaarheid hier te verbeteren.

Over zes andere snelfietsroutes konden wel overeenstemmingen worden bereikt. Utrecht legt snelfietsroutes aan om zo fietsbereikbaarheid op langere afstand in de provincie te verbeteren. Door het fietsnetwerk te verbeteren, werkt de provincie aan het doel dat in 2023 50 procent van alle ritten tot 15 kilometer in de provincie met de fiets worden afgelegd. Het gebruik van deze routes is aantrekkelijk, omdat fietsers vaker voorrang krijgen op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten.

Overeenkomsten

De provincie is in 2018 gestart met de gesprekken over tot overeenkomsten te komen met betrokken wegbeheerders. Voor zes van de geplande routes is zijn inmiddels uitvoerings- of intentieovereenkomsten gesloten. Alleen de route Amersfoort-Veenendaal blijkt dus niet haalbaar. Deze gemeente Woudenberg is zo’n belangrijke schakel op de route, dat de provincie heeft besloten het proces om tot een intentieovereenkomst te komen voor deze route helemaal te staken.

Wel wil de provincie alsnog de verbinding tussen Amersfoort en Veenendaal per tweewieler verbeteren. Er loopt al een onderzoek naar de gewenste breedtes van fietspaden langs provinciale wegen, waaronder de N226 van Woudenberg naar Amersfoort. Utrecht baseert op de uitkomsten of welke maatregelen daar nodig zijn. Bovendien verkent de provincie voor nieuwe routes of daarover afspraken met gemeenten kunnen worden gemaakt. Het gaat om de verbindingen Houten-Nieuwegein-Utrecht Lage Weide, Houten-Utrecht Science Park en Utrecht-Hilversum.

Financiële ruimte provincie

Utrecht heeft in de programmabegroting in totaal 30,1 miljoen opgenomen voor de bijdragen aan derden voor realisatie van snelfietsroutes en aanvullend nog eens bijna 12 miljoen voor eigen investeringen. De verwachting is dat er voor de drie nieuwe routes voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit komt deels door het vervallen van de route Amersfoort-Veenendaal, maar ook doordat voor de route Woerden-Utrecht een lagere bijdrage aan gemeenten nodig is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

1 reactie op “Geen snelfietsroute Amersfoort-Veenendaal”

Pat Rick|11.12.20|12:55

Het is beter als provincie Utrecht voorlopig geen mobiliteitsprojecten doet, want men mist daar daadkracht en competenties. Anders wordt het een fiasco, net als Uithoflijn en SUNIJ-upgrade.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.