‘Kantmarkering verbetert subjectieve veiligheid en zichtbaarheid fietspad’

Is kantmarkering een effectieve maatregel om het gedrag van fietsers te veranderen en de veiligheid op het fietspad te vergroten? Op die vraag wilde de provincie Zeeland antwoord. Daarom is in 2019 en 2020 onderzoek uitgevoerd naar de effecten van zo’n kantmarkering op een fietspad langs de N670 tussen Kapelle en Goes. Voelen fietsers en bromfietsers zich veiliger? Neemt het gevoel van drukte af? En gaan ze de berm minder gevaarlijk vinden?

DTV Consultants heeft voor de provincie het onderzoek gedaan. Door middel van camera’s is het gedrag en de laterale positie van fietsers in beeld gebracht. Verder zijn fietsers en bromfietsers via een enquête naar hun mening gevraagd. Dit gebeurde tijdens twee metingen: de eerste in het najaar van 2019 en de tweede na het plaatsen van de kantmarkering in het september 2020. Fietsers blijken zelf deze markering te willen.

Minder drukte en hinder

Een opvallend resultaat is dat respondenten na het plaatsen van de kantmarkering aangeven het fietspad minder druk te vinden en minder hinder te ervaren. Tijdens de meting op het moment dat er nog geen markering was aangebracht, vond 38 procent van alle respondenten het te druk en 32 procent ervaarde hinder. 48 procent van de ondervraagde verkeersdeelnemers zei geen last van drukte te hebben en een vergelijkbaar percentage merkte geen hinder.

Het verschil met de tweede meting is significant, blijkt uit het rapport van DTV Consultants. Op dat moment vond nog maar 21 procent het te druk en maar liefst 76 procent niet. Als gevraagd wordt naar de hinder komen de cijfers uit op 15 procent die hier nog last van heeft tegenover 77 procent niet. Dat is dus in beide gevallen een stijging van bijna 30 procent.

Tekst loopt door onder afbeelding

Drukte op fiets bij kantmarkering, onderzoek DTV

Tegelijkertijd veranderde er tussen de eerste en tweede meting weinig in het oordeel van respondenten over hoe prettig en ontspannen ze het fietspad vinden. Dit is volgens de onderzoeker te verklaren omdat zeker 85 procent van de respondenten die drukte of hinder ervaren, alsnog zeggen dat ze op het fietspad prettig en ontspannen kunnen fietsen. Daarbij komt eveneens dat een iets grotere groep heel positief is over het fietspad, maar ook een iets grotere groep negatief.

Afstand tot de rand

Door het plaatsen van de markering blijken fietsers of bromfietsers niet meer afstand te houden tot de rand van het fietspad. De positie blijft grotendeels gelijk of ze kiezen er zelfs voor om juist een kleinere afstand te houden. Vooral bromfietsers rijden dichter bij de rand dan ze deden voor de markering werd geplaatst. Dit betekent objectief gezien dat de breedte van het fietspad dus beter of minstens even goed benut wordt.

Respondenten geven daarentegen veelal wel aan juist meer afstand te houden tot de rand. Ruim twee derde zegt dit, tegenover 21 procent die hier ontkennend op antwoordt. Dat meer fietsers en bromfietsers dichter op de rand rijden, heeft evenmin een negatief effect op het gevoel van veiligheid. Bijna alle geënquêteerden zijn het eens met de stelling dat de kantmarkering het fietspad veiliger maakt. Een kleine 4 procent is het hiermee oneens, waarbij ze vooral aangeven geen verschil te zien.

Tekst loopt door onder afbeelding

Berm

Meer verkeersdeelnemers rijden dus dichter bij de rand. Vinden zij de berm dus minder gevaarlijk? Tijdens de eerste meting was 73 procent het hiermee oneens met de stelling ‘De berm is gevaarlijk’. Ongeveer drie kwart kon de rand van de verharding van het fietspad bovendien goed zien. De kantmarkering blijkt ook hier positieve effecten te hebben. Het percentage dat de berm niet gevaarlijk vindt, neemt met 11 procent toe en en zelfs 94 procent vindt het duidelijk waar de rand van het fietspad zich bevindt.

Tekst loopt door onder afbeelding

Een aanvullend positief effect is de zichtbaarheid van de rand in het donker. Bijan de helft van de respondenten zegt dat kantmarkering ervoor zorgt dat de rand van het fietspad in het donker goed zichtbaar is. Er is zelfs een kleine groep die hierdoor het verloop van het fietspad beter zichtbaar vindt, al geeft een klein deel aan juist geen verschil te merken ten opzichte van de situatie zonder markering.

Lees ook:

Onderzoek: snelfietsroute uitrusten met speciale wegmarkering en bewegwijzering

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.