Roep om onmiddellijke actie na bekendmaking cijfers fietsdoden

De verkeersveiligheid moet in Nederland veel serieuzer worden genomen en dat kan niet wachten tot de vorming van een nieuw kabinet. Zo reageert de Fietsersbond op het hoge aantal fietsdoden in 2020. Ook SWOV en de VNG laten van zich horen en doen een beroep op de landelijke regering. Vorig jaar kwamen er 229 fietsers om in het verkeer, een stijging van meer dan 10 procent ten opzichte van het jaar eerder.

De Fietsersbond vindt de toename schokkend en vraagt om onmiddellijke actie. Hoewel mensen tijdens corona flink meer zijn gaan fietsen, is de stijging van het aantal dodelijke fietsongevallen voor de organisatie onverwacht hoog. De Fietsersbond wijst erop dat uit de CBS-cijfers weliswaar geen oorzaken valt op te maken, maar dat andere onderzoeken lijken aan te tonen dat automobilisten op de lege wegen vaker te hard zijn gaan rijden. “Door de grotere drukte op het fietspad is ook de kans op eenzijdige ongevallen waarschijnlijk gestegen.”

Volgens Fietsersbond-directeur Esther van Garderen is het belangrijk om concreet in actie te komen. “De snelheid in onze dorpen en steden moet echt zo snel mogelijk naar 30 kilometer per uur, en daar moet streng op gehandhaafd worden. Het mag niet zo zijn dat het leven van een fietser op het spel wordt gezet omdat een automobilist op een lege weg lekker door kan rijden.”

Beleidsdoel niet gehaald

SWOV had al aan zien komen dat het beleidsdoel uit 2008 van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald zou worden. Nu is die verwachting bevestigd. En hoewel het totaal aandeel dodelijke slachtoffers is gedaald, is de trend van de afgelopen jaren, namelijk dat het aantal verkeersdoden stagneert, nog zeker niet doorbroken. Er was namelijk ook minder verkeer door corona, aldus het instituut.

Om die reden moet de veiligheid van het verkeer opnieuw hoog op de agenda komen bij het nieuwe kabinet. Om dit extra duidelijk te maken zal de Verkeersveiligheidscoalitie donderdag het vernieuwde Verkeersveiligheidsmanifest presenteren aan de leden van de Tweede Kamer. Hierin zijn verschillende oplossingsrichtingen genoemd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

Gemeenten

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is veiligheid in het verkeer al een belangrijk thema voor lokale overheden. Zij hebben een strategie om ervoor te zorgen dat alle mensen veiliger de weg op kunnen. Het tijd keren is dan vooral een kwestie van lange adem en continuïteit. Maar die continuïteit is niet gegarandeerd zonder hulp van het Rijk. Gemeenten werken samen in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid aan een nieuwe aanpak die zich richt op het voorkomen van gevaarlijke situaties in het verkeer, gecombineerd met gerichte handhaving.

Dit zorgt ervoor dat op basis van data en risicoanalyses gevaarlijke plekken kunnen worden aangepakt. Die manier van werken vereist andere kennis en expertise bij gemeenten en het benodigde geld om deze mensen aan te trekken en op te leiden ontbreekt ze vaak, vanwege de slechte financiële situatie van gemeenten. In 2020 hebben gemeenten enkele maatregelen kunnen uitvoeren met cofinanciering van het rijk. Wanneer de landelijke opnieuw geld beschikbaar stelt, is de verwachting dat gemeenten opnieuw snel maatregelen kunnen nemen.

Fietsinfrastructuur

De Fietsersbond onderschrijft de noodzaak om gemeenten geld te geven, bijvoorbeeld voor investeringen in fietsinfrastructuur. Dit kan eenzijdige ongevallen voorkomen. “Bredere fietspaden zonder obstakels waar fietsers tegenaan kunnen rijden of gevaarlijke randen”, aldus Fietsersbond-directeur Van Garderen. “De oplossingen zijn er al heel lang en er zijn ook plannen om deze uit te voeren, maar we moeten nu echt doorpakken. Er zal echt meer geld naar gemeenten moeten gaan, zodat zij dit kunnen investeren in veilige fietsinfrastructuur.”

Daarnaast blijft volgens de VNG handhaving en verkeerseducatie/gedragsverandering nodig. Op dit moment draait in Utrecht een pilot waarbij de gemeente experimenteert met meer bevoegdheden voor BOA’s om ook op bepaalde verkeersincidenten – vooral ongelukken met fietsers – te mogen handhaven. De VNG verwacht op basis van de evaluatie dat deze pilot ook landelijk uitgebreid kan worden.

Lees ook:

Laagste aantal verkeersdoden sinds 2015, maar meer fietsslachtoffers

Auteur: Inge Jacobs

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.