Breng-bussen op station Nijmegen

Fietsersbond ziet te weinig perspectief voor overleg over stationsgebied Nijmegen

Foto: Inge

De Fietsersbond Nijmegen heeft het overleg met de gemeente Nijmegen opgezegd over de plannen om het stationsgebied aan te pakken. De lokale afdeling van de belangenvereniging heeft nogal wat kritiek op de huidige plannen en beschuldigt het college ervan geen degelijke onderbouwing te geven van verschillende keuzes. De Fietsersbond is eigenlijk één van de partijen die in stem heeft in het proces om dit stationsgebied aan te pakken, maar trekt zich dus terug uit het stationsoverleg. 

De Fietsersbond stelt dat al ruim een jaar onduidelijk is waarom er bepaalde keuzes worden gemaakt. In de plannen zitten elementen die ‘onlogisch’ zijn en zorgen voor ‘onveilige situaties en slechte toegankelijkheid’. Daarom wil de organisatie graag uitleg waarom de gemeente er niet alleen voor kiest om een aantal knelpunten in de fietsinfrastructuur te behouden, maar ook om zelfs nieuwe te introduceren. De wethouder heeft toegezegd dat die onderbouwing in het voorjaar komt, maar daaraan wordt getwijfeld omdat er geen harde deadline is genoemd.

Motie

De afgelopen tijd heeft de Fietsersbond Nijmegen meerdere keren haar zorgen kenbaar gemaakt en knelpunten aangekaart. Want waarom moeten voetgangers bijvoorbeeld straks nog steeds de busbaan oversteken? En waarom wordt het stationsplein straks doorsneden zodat fietsers met een hellingbaan onder het maaiveld verdwijnen? “Er zijn verschillende varianten, waaronder de onze, die deze knelpunten wel aanpakken”, benadrukt de organisatie.

Hoewel deze varianten zijn gebaseerd op voorbeelden van andere stations in Nederland waar wordt gewerkt volgens de principes van het ontwerpen van OV-hubs, worden die principes niet in Nijmegen toegepast. Sterker nog, volgens de Fietersbond worden die varianten zelfs niet eens goed onderzicht. Het college zou ze zonder openlijk onderbouwde argumenten terzijde hebben geschoven.

Dat verbaast niet alleen de Fietsersbond, want recentelijk werd dit aangekaart door enkele politieke partijen die extra informatie wilden. Er werd een motie ingediend, maar die werd niet aangenomen. “Het feit dat de motie het niet heeft mogen halen, geeft ons helaas te weinig vertrouwen dat de duidelijkheid er in het voorjaar wel zal zijn. Wij ervaren op deze manier echt te weinig perspectief op mogelijke participatie en transparantie”, concludeert de Fietsersbond.

Verbetering

Dat betekent overigens niet dat de Fietsersbond zich helemaal niet meer zal bemoeien met de ontwikkelingen rondom het stationsgebied. De organisatie heeft zich namelijk al gebonden aan de petitie ‘Veilige oversteek busbaan’ en blijft de eigen kennis over moderne stationsgebieden en mogelijke oplossingen uitbreiden.

Daarnaast werkt de lokale afdeling nauw samen met andere organisaties die zich betrokken voelen bij het station en goede varianten aandragen. In januari zal er zelfs een eigen informatieavond volgen over de plannen. Inmiddels is verder een zienswijze voor de plannen aan de Westzijde ingediend bij ProRail en bij de gemeente.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.