Fietspad naast autoweg in Breda richting rotonde

Grensoverschrijdende samenwerking voor fietstracés en hubs

Bron: Inge

Met een nieuw, gezamenlijk opgesteld mobiliteitsplan willen dertig Nederlandse en twintig Duitse gemeenten de Euregio Rijn-Waal bereikbaar houden. Ze gaan daarvoor onder andere samenwerken aan fietstracés en mobiliteitshubs. Dat staat in het Euregionaal Mobiliteitsplan 2030, dat de Euregioraad van de Euregio Rijn-Waal onlangs heeft vastgesteld. 

De Euregio Rijn-Waal is een organisatie die zich sterk maakt voor samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het grensgebied. Het is een ambitie om deze grensregio te versterken. Daarvoor is het noodzakelijk dat het gebied goed is ontsloten via weg, water en spoor. In het plan zijn daarom de ontwikkelingen en trends voor de komende jaren weergegeven. Dit resulteerde in een aantal mobiliteitsinitiatieven die bijdragen aan de verbetering van de grensoverschrijdende mobiliteit en bereikbaarheid van de regio.

Grensoverschrijdende fietsverbindingen

In het mobiliteitsplan zijn ontwikkelingen voor de toekomst met bijbehorende maatregelen én realistische kansrijke mobiliteitsinitiatieven voorgesteld. Daarbij is rekening gehouden met de speerpunten bereikbaarheid, duurzaamheid, verkeersveiligheid en communicatie. Van de vijftien initiatieven worden er vijf verder uitgewerkt. Fietstracés zijn belangrijk in het plan. In deze regio spelen grensoverschrijdende fietsverbindingen een toenemende rol bij grensoverschrijdend verkeer. Wensen voor de toekomst zijn om ook goede verbindingen voor woon-werkverkeer per fiets over de grens te stimuleren en om een uniform systeem voor leenfietsen te realiseren.

De vier andere voorstellen zijn een dekkend netwerk met mobiliteitshubs, een dekkend netwerk voor laadinfrastructuur en de mogelijkheden voor een systeem van mobility on demand. “Mobiliteitshubs hebben een sleutelrol in de mobiliteitstransitie en daarmee het verbeteren van toegankelijkheid van openbaar vervoer, deelmobiliteit en andere duurzame modaliteiten”, staat in het plan. Het laatste voorstel betreft een inventarisatie van de kansen voor samenwerking tussen multimodale overslagpunten, dit in combinatie met een onderzoek naar een informatie- en reserveringssysteem voor vrachtautoparkeerplaatsen.

Financiering

Het vervolg is dat nu per initiatief wordt geïnventariseerd welke partijen nodig zijn om het initiatief te realiseren en wil de regio in gesprek met die partijen. Bovendien wordt uitgezocht hoe het zit met de middelen. Daarvoor wordt gekeken naar allerlei mogelijke financieringsbronnen, bijvoorbeeld van Brussel. Het is de bedoeling dat met dit voorwerk de betrokken partijen vervolgens zelf de mobiliteitsinitiatieven realiseren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Inge Jacobs

Inge Jacobs is vaste redacteur voor VerkeersNet en schrijft daarnaast voor verschillende andere vakbladen van Promedia Group, zoals OVPro.nl en TaxiPro.nl.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.