Delft telt de fietsers

Na Apeldoorn is nu ook in Delft een fietstelpaal geïnstalleerd. De teller staat bij de Prinses Irenetunnel aan de Westlandseweg. Het telpunt registreert al het verkeer dat op dit fietspad voorbijkomt. Bijzonder is het informatiebord waarop de tellingen per dag en per jaar te zien zijn. Fietsers zien zo de bijdrage die zij leveren aan het bereikbaar houden van de binnenstad.

In Delft is de fiets een belangrijk vervoermiddel, maar hoe intensief fietsers de fietspaden gebruiken wordt slechts incidenteel gemeten. Daarom is besloten op een veel gebruikte fietsroute continu te gaan monitoren. Meestal gebeurt dit zonder de resultaten direct zichtbaar te maken aan de weggebruikers. Nu zien fietsers al tijdens het onderzoek welke bijdrage zij leveren aan het bereikbaar houden van de binnenstad.
Het verkeer op het fietspad wordt in beide rijrichtingen gemeten. Op het bord wordt zowel een dagscore als een jaarscore weergegeven. De reset van de meting op dag- resp. jaarbasis vindt plaats om 24.00 uur en op 1 januari. Het meetpunt zit bij de noordzijde van de Westlandseweg, net voordat het fietspad de tunnel ingaat. Dit punt is ook onderdeel van de Zoef-route, een fietsroute voor woon-werkverkeer tussen De Lier-Delft-Pijnacker. Het display is verplaatsbaar als de werkzaamheden aan de Spoorzone dat vereisen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.