Onduidelijkheid over aantal gestolen fietsen

Het is niet duidelijk hoe de fietsdiefstalcijfers zich ontwikkelen. Er circuleren verschillende cijfers, die elkaar tegenspreken constateert de Fietsersbond.
Sinds drie jaar bestaan er twee methodes naast elkaar: die van de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) en die van de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van het CBS. Er zijn grote verschillen tussen beide, die tot op heden niet afdoende zijn verklaard, aldus de Fietserbond

Volgens de VMR was er in 2010 sprake van stabilisatie: 548.000 fietsdiefstallen tegen 541.000 vorig jaar (met een foutmarge van 74.000). De IVM laat daarentegen een behoorlijke daling zien van 897.000 naar 772.000 (marge 54.000). De aangiftebereidheid daalde in beide methodes: naar 27,4% in de VMR en naar 35,7% in de IVM.
De Fietsersbond roept het kabinet op een doelstelling op het gebied van fietsdiefstal te formuleren.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.