Alleen de fiets helpt CO2 te reduceren

Verbetering van fietsinfrastructuur kan bijdragen aan substantiële CO2-reductie. Andere verkeersmaatregelen zetten nauwelijks zoden aan de dijk. Dat concludeert CE Delft op basis van een onderzoek naar mogelijkheden zijn om door investeren in infrastructuur CO2-emissies te reduceren.
Maatregelen in verkeer die CO2-emissies met vele procenten reduceren zijn met een lantaarntje te zoeken, aldus CE. P+R-locaties en transferia zijn de belangrijke infrastructurele maatregelen ter bevordering van modal shift naar het collectief personenvervoer (OV en besloten busvervoer). Deze maatregelen kunnen soms CO2-emissies van verkeer reduceren, maar het effect hiervan kan soms ook negatief zijn; dit hangt af van de lokale omstandigheden. Flankerend beleid zoals het verhogen van parkeertarieven kunnen de invoering van dit soort maatregelen effectiever maken.
In het kader van modal shift is ook het toelaten van besloten busvervoer op busbanen een maatregel die CO2-reductie tot gevolg kan hebben. Het lijkt verstandig een slimme toeritdosering in te zetten die de touringcars alleen toelaat bij voldoende capaciteit op de busstrook. Dit zou ook kunnen worden gecombineerd met P+R of transferia.
Een ander soort modal shift kan worden bereikt met verbetering van fietsinfrastructuur, een maatregel die bij kan dragen aan substantiële CO2-reductie. Landelijk kan het dus substantiële effecten gaan, mogelijk in de orde van 100 tot 250 kiloton per jaar.
Verbetering van fietsinfrastructuur heeft ook weer positieve neveneffecten op luchtkwaliteit, geluid en in dit geval ook op de volksgezondheid. CE beveelt aan nader onderzoek te doen naar de potentiële effecten van meer investeringen in fietsinfrastructuur en tevens de effecten van maatregelen die nu worden genomen beter te monitoren.
Investeringen in infrastructuur die primair tot doel hebben om de doorstroming te verbeteren zijn geen effectief middel in de strijd tegen klimaatverandering. Een betere doorstroming zorgt voor lagere emissies per tonkilometer en reizigerskilometer maar dit wordt over het algemeen meer dan gecompenseerd door een toename van het totale verkeersvolume welke het op lange termijn tot gevolg heeft. Een uitzondering is het bestemmen van bestaande rijstroken tot doelgroepstrook voor zwaar verkeer. In dat geval is waarschijnlijk wel enige CO2-emissiereductie te verwachten. Infrastructurele maatregelen die de doorstroming bevorderen hebben natuurlijk wel een positieve invloed op de bereikbaarheid en kunnen ook een positief effect hebben op de plaatselijke luchtkwaliteit.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Maak gebruik van de exclusieve jaaraanbieding: € 7,50 i.p.v. € 10,50. 

Bekijk de aanbieding

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.