Bij fietsen ruimen eerst kijken om wat voor fiets het gaat

Een gemeente die fout geparkeerde fietsen wil weghalen moet van tevoren duidelijk vaststellen om wat voor fiets en wat voor overtreding het gaat. Het scheelt nogal of het fout geparkeerde fietsen betreft of gevaarlijk geparkeerde fietsen, weesfietsen of fietswrakken.

Dat blijkt uit een notitie van het Fietsberaad, die samen met bureau Berenschot de actuele kennis over de juridische aspecten van de handhaving op het fietsparkeren op een rij heeft gezet.
De regels voor publiekrechtelijke handhaving verschillen per type overtreding. Daarom moet in de APV worden geregeld dat geparkeerde fietsen geen gevaar, schade of belemmering mogen veroorzaken, als de gemeente dàt probleem willen aanpakken. Gaat het om fout geparkeerde fietsen, dan moet in de APV geregeld zijn dat in bepaalde gebieden fietsen uitsluitend in een daarvoor bestemde voorziening of plaats of ruimte mogen worden geparkeerd. En betreft het weesfietsen dan moet in de APV worden geregeld dat er een maximum parkeertermijn voor fietsen geldt in bepaalde gebieden. Heeft men het ook op fietswrakken voorzien, dan moet in de APV worden geregeld dat het verboden is om fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en in een verwaarloosde toestand verkeren, op of aan de weg te laten staan. Verder moet in een Uitvoeringsbesluit worden vastgelegd in welke gebieden welke maximale parkeertermijn geldt.
Bij het op straat vaststellen van een overtreding volgt een beschikking, die vaak in de vorm van een sticker of label aan de fiets wordt bevestigd. Ook daar geldt weer dat die moet zijn toegespitst op de aard van de overtreding. Men moet dus separate beschikkingen voorhanden hebben voor de verschillende typen verkeerd geparkeerde fietsen of één format beschikking, met daarop alle mogelijke overtredingen.

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.