VNG wijzigt model APV omtrent fietsverwijdering

Den Haag mag haar APV-bepaling niet handhaven over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen. Deze uitspraak deed de Haagse bestuursrechter in januari. Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal bepalingen in de model APV aanpassen, zo laat de vereniging weten.

Het gaat om een puur juridische kwestie, waar Den Haag aardig mee in zijn maag zat. De gemeente ruimde een fiets bij het Centraal Station op grond van een artikel in de APV dat stelt dat de gemeente plaatsen kan aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. Volgens de rechtbank klopte dat niet. Of in juridische termen: de bepaling kan niet worden beschouwd ‘als een bepaling, als bedoeld in artikel 156, derde lid, van de Gw, waarbij de gemeenteraad aan het college de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels heeft gedelegeerd.’ Daarom is er volgens de rechtbank geen sprake van een bevoegdelijk vastgestelde uitdrukkelijke verbodsbepaling. De fietser hoefde geen bekeuring te betalen en kreeg zin slot vergoed. En als gevolg lag Den Haag het fietsenruimen wekenlang stil.
Een kwestie van formulering, aldus de uitleg van de VNG. De tekst “Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is om …” wekt de indruk dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl het college dat niet kan. Met de formulering: “Het is verboden om in door het college aangewezen gebieden…” is duidelijk dat de raad in haar verordening het verbod creëert. In de model APV gaat het om de volgende artikelen:
• Art. 2:60 lid 1 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
• Art. 4:13 lid 1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
• Art. 5:12 Overlast fiets of bromfiets
Gemeenten kunnen de betreffende bepalingen zelf eenvoudig aanpassen of wachten op de ledenbrief die volgt.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.

VNG wijzigt model APV omtrent fietsverwijdering - VerkeersNet

VNG wijzigt model APV omtrent fietsverwijdering

Den Haag mag haar APV-bepaling niet handhaven over het weghalen van buiten de rekken geplaatste fietsen. Deze uitspraak deed de Haagse bestuursrechter in januari. Vanwege deze uitspraak zal de VNG een aantal bepalingen in de model APV aanpassen, zo laat de vereniging weten.

Het gaat om een puur juridische kwestie, waar Den Haag aardig mee in zijn maag zat. De gemeente ruimde een fiets bij het Centraal Station op grond van een artikel in de APV dat stelt dat de gemeente plaatsen kan aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan. Volgens de rechtbank klopte dat niet. Of in juridische termen: de bepaling kan niet worden beschouwd ‘als een bepaling, als bedoeld in artikel 156, derde lid, van de Gw, waarbij de gemeenteraad aan het college de bevoegdheid tot het stellen van nadere regels heeft gedelegeerd.’ Daarom is er volgens de rechtbank geen sprake van een bevoegdelijk vastgestelde uitdrukkelijke verbodsbepaling. De fietser hoefde geen bekeuring te betalen en kreeg zin slot vergoed. En als gevolg lag Den Haag het fietsenruimen wekenlang stil.
Een kwestie van formulering, aldus de uitleg van de VNG. De tekst “Het college kan gebieden aanwijzen waar het verboden is om …” wekt de indruk dat het college door de gebiedsaanwijzing een verbod in het leven roept, terwijl het college dat niet kan. Met de formulering: “Het is verboden om in door het college aangewezen gebieden…” is duidelijk dat de raad in haar verordening het verbod creëert. In de model APV gaat het om de volgende artikelen:
• Art. 2:60 lid 1 Houden of voeren van hinderlijke of schadelijke dieren
• Art. 4:13 lid 1 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.
• Art. 5:12 Overlast fiets of bromfiets
Gemeenten kunnen de betreffende bepalingen zelf eenvoudig aanpassen of wachten op de ledenbrief die volgt.

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.