Amsterdam doet proef met scooters naar de rijbaan

De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met het GroenLinks raadsinitiatief ‘Dus niet brommen- Nieuw Scooterbeleid voor Amsterdam’. Het initiatief bevat 10 voorstellen om de scooterproblemen drastisch te verminderen. Zo start Amsterdam een grootschalige proef waarin de scooter verhuist van het fietspad naar de rijbaan, worden er afspraken gemaakt met de verkoopbranche over het opschonen van het vervuilde scooterpark en slaan de politie en de gemeente de handen ineen om met voorlichting en handhaving het hoge aantal verkeersslachtoffers omlaag te brengen.

GroenLinks zou het liefst de scooter naar de rijbaan verplaatsen, met bijbehorende helmplicht. Maar omdat gemeenten zelf geen helmplicht kunnen invoeren, wordt de proef met de scooters naar de rijbaan gehouden in 30km zones met een vrijliggend fietspad waar zonder helm op de rijbaan kan worden gereden. Er komt een onderzoek of en waar 30 km-gebieden kunnen worden uitgebreid. Ook gaat de gemeente inzetten op verbreding van fietspaden op de hoofdfietsroutes over 50-km-straten – zo mogelijk tot > 2,50 meter – zodat scooters en fietsers elkaar zonder hinder of gevaar kunnen passeren. En gemeente en stadsdelen maken in het kader van het Meerjarenplan Fiets afspraken over realisatie van (extra) stallingplaatsen en parkeervakken voor brom- en snorfietsen. Verder gaat men scooters en brommers weren uit voetgangerszones en parken, bijvoorbeeld door plaatsing van verkeersborden ‘brom- en snorfietsen niet toegestaan’ en door handhaving.

Het raadsinitiatief van GroenLinks houdt ook in dat door diensten, bedrijven en stadsdelen, en bij aanbestedingen naar private en/of derde partijen emissievrije brom- en snorfietsen worden voorgeschreven. En de gemeente gaat in gesprek met de RAI, BOVAG en de verkoopbranche over een uitsterfbeleid voor tweetaktbrommers en –snorfietsen vanaf 1 januari 2014 en het verder stimuleren van de verkoop van elektrische brom- en snorfietsen aan de markt. Tenslotte gaat Amsterdam er bij het Rijk op aandringen onderzoek te doen naar het verplaatsen van snorscooters naar de rijbaan, in combinatie met helmplicht, het verplichten van niet versleutelbare snelheidsbegrenzers, strengere landelijke handhavingnormen voor (snor)scootersnelheden en het verhogen van boetes voor snelheidsovertredingen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.