Onderzoekinstituten gaan samenwerken op het gebied van fietsveiligheid

De belangrijkste onderzoekinstituten in Nederland die zich bezig houden met de verkeersveiligheid van de fietser hebben de handen ineen geslagen. Samen gaan ze eraan werken om door middel van wetenschappelijk onderzoek het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers terug te dringen.

De ‘Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid’ (afgekort NOaF) is de naam van het nieuw opgezette samenwerkingsverband. Het gaat om SWOV, Fietsberaad, Ministerie van IenM, KiM, Ministerie van VWS, TNO, Fietsersbond, TU Delft, Rijksuniversiteit Groningen en VVN.
Het initiatief komt voort uit een verkenning van de SWOV naar een onderzoeksagenda fietsveiligheid. Directe aanleiding was de toename van het aantal fietsslachtoffers.
In enkele bijeenkomsten met onderzoekers, beleidsmedewerkers en belangbehartigers werd verkend of zo’n onderzoeksagenda meerwaarde zou hebben en hoe deze er uit zou kunnen zien. De conclusie was dat er meer nodig was dan een document met prioriteiten voor onderzoek, maar dat er behoefte is aan een inspirerend samenwerkingverband van organisaties die de verkeersveiligheid voor fietsers willen vergroten door wetenschappelijk onderzoek. En dat is er nu in de vorm van de NoaF.
De samenwerkende organisaties zijn van mening dat wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bijdrage kan leveren aan het keren van de negatieve veiligheidstrend als het gaat om fietsers. Want ondanks een sterke fietstraditie kent Nederlands nauwelijks een wetenschappelijke traditie in het onderzoek naar de veiligheid van fietsers. En mede door het ontbreken van een sterke onderzoekstraditie is het wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de fietsveiligheid sterk versnipperd. Kansen voor synergie worden hierdoor onvoldoende benut.
Verder kunnen maatschappelijke ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de introductie van elektrische voertuigen grote invloed hebben op het aantal fietsslachtoffers. Onderzoek is nodig om de samenhang tussen deze ontwikkelingen en de veiligheid van fietsers te doorgronden. En om effectieve maatregelen te kunnen ontwikkelen. Reden waarom de NOaF ook andere organisaties die wetenschappelijk onderzoek rond fietsveiligheid doen uitnodigt lid te worden. Dit mag ook índirect’ onderzoek zijn, bijvoorbeeld naar de invloed van het ouder worden op het uitvoeren van allerlei taken.
De website van NOaF (www.noaf.nl) bevat nu al de nodige informatie over het thema fietsveiligheid. Naast de deelnemende organisatie met de contactpersonen is er bijvoorbeeld een overzicht van lopende onderzoeksprojecten te vinden. Het NOaf nodigt andere organisaties uit dit overzicht aan te vullen. En binnenkort wordt de website uitgebreid met onderzoeken en rapporten uit de digitale bibliotheek van het Fietsberaad dat het samenwerkingsverband faciliteert.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.